BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

KORONKA
12 GWIAZD  
Św. Józefa Kalasancjusza
JASNY MOTYW >>>

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Uwielbiajmy

Trójcę Przenajświętszą

i Jej dziękujmy, że ukazała nam

Dziewicę Maryję odzianą słońcem,

z księżycem pod stopami

i z koroną z dwunastu gwiazd

nad Jej głową.

W. Na wieki wieków. Amen.

DALEJ

 

 

 

 

Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Córkę.

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przeznaczył Ją na Matkę swojego Bożego Syna.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który zachował Ją od wszelkiej zmazy w Jej poczęciu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przyozdobił Ją wszelkimi cnotami w Jej narodzeniu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który dał Jej za męża i oblubieńca najczystszego św. Józefa.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

DALEJ

 

 

 

 

Uwielbiajmy Syna Bożego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Matkę.

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który wcielił się w Jej dziewicze łono i wzrastał w nim dziewięć miesięcy.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który z Niej się narodził i sprawił, że Go swą piersią karmiła.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który chciał być przez Nią wychowywanym.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...


 

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który objawił Jej tajemnicę odkupienia świata.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

DALEJ

 

 

 

 

Uwielbiajmy Ducha Świętego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Oblubienicę.

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który objawił Jej jako pierwszej swoje imię.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który sprawił, że Maryja była jednocześnie Dziewicą i Matką.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który uczynił Ją żywą świątynią Trójcy Przenajświętszej.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który wyniósł Ją ponad wszystkie stworzenia.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

DALEJ

 

 

 

 

Módlmy się za Kościół święty, o jedność chrześcijan, pokój i sprawiedliwość na świecie oraz nawrócenie grzeszników:

 

Litania do św. Jana Marii Vianneya

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami. 

-   Święty Janie Mario Vianneyu - módl się za nami. 

-   obdarowany łaską od wczesnego dzieciństwa, 

-   wzorze synowskiego oddania, 

-   pobożny sługo Niepokalanego Serca Maryi, 

-   nieskalana lilio czystości, 

-   wierny naśladowco cierpień Chrystusa, 

-   głębio pokory,

-   serafinie modlitwy,

-   pełen czci wobec Najświętszego Sakramentu, 

-   żarliwy miłośniku świętego ubóstwa, 

-   oddany synu św. Franciszka z Asyżu,

-   przykładny tercjarzu franciszkański,

-   troskliwy przyjacielu ubogich, 

-   przeniknięty bojaźnią przed sądem Bożym, 

-   umocniony świętymi wizjami, 

-   dręczony przez złego ducha,  

-   doskonały wzorze cnoty kapłańskiej, 

-   pasterzu mocny i roztropny,

-   rozpalony gorliwością,  

-   wierny towarzyszu chorych,

-   niestrudzony katecheto, 

-   głoszący kazania w słowach pełnych ognia,

-   mądry przewodniku dusz, 

-   szczególnie obdarowany duchem rady, 

-   oświecony światłem z nieba,

-   postrachu  szatana, 

-   współczujący w każdym nieszczęściu,

-   opiekunie sierot, 

-   obdarowany łaską czynienia cudów, 

-   który jednałeś wielu grzeszników z Bogiem, 

-   który utwierdzałeś wielu sprawiedliwych na drodze łaski, 

-   który zasmakowałeś słodyczy śmierci,  

-   który radujesz się teraz chwałą nieba, 

-   który niesiesz radość tym, którzy cię wzywają, 

-   niebieski patronie proboszczów,

-   wzorze i patronie kierowników duchowych, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami św. Janie Mario Vianneyu. 

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś św. Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DALEJ

 

 

 

 

NA ZAKOŃCZENIE

Witaj, Królowo

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy

wygnańcy synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy

jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje

na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc

żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka

Panno Maryjo!

 

Modlitwa Św. Jana Marii VIANNEYA

Maryjo, Ty się tym zajmij !

 

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

 

 

POCZĄTEK

 

 

 

Koronka „12 GWIAZD”
LUB

Koronka za kapłanów

POWRÓT  > modlitwa codzienna