BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

12 ZDROWAŚ
KORONKA WYNAGRADZAJĄCA  
ZA GRZECHY KAPŁANÓW
(Ojciec Adalbertus)
JASNY MOTYW >>>

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Uwielbiajmy

Trójcę Przenajświętszą

i Jej dziękujmy, że ukazała nam

Dziewicę Maryję odzianą słońcem,

z księżycem pod stopami

i z koroną z dwunastu gwiazd

nad Jej głową.

W. Na wieki wieków. Amen.

 

DALEJ

 

 

 

 

Prosimy Boga Ojca Wszechmogącego, który wybrał Maryję na swoją Córkę, aby przyjął nasze wynagrodzenie za grzechy kapłanów

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Przez Maryję, Córkę Ojca Wszechmogącego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy odrzucania przez kapłanów objawienia Bożego i nauki Kościoła świętego.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Córkę Ojca Wszechmogącego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy lekceważenia woli Bożej i prowadzące kapłanów do osłabienia i utraty łaski wiary.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Córkę Ojca Wszechmogącego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za kapłańskie grzeszne zaniedbanie miłości i bezinteresownej służby bliźniemu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Córkę Ojca Wszechmogącego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzech zaniedbania w dawaniu świadectwa kapłańskiego życia w swoim otoczeniu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

 

 

DALEJ

 

 

 

 

Prosimy Syna Bożego, który wybrał Maryję na swoją Matkę, aby przyjął nasze wynagrodzenie za grzechy kapłanów

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Przez Maryję, Matkę Syna Bożego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy powierzchownej modlitwy kapłańskiej i braku wiary w sprawowaniu Ofiary Mszy Świętej.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Matkę Syna Bożego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy hołdowania ciału, braku umartwienia oraz rozwiązłość w życiu kapłańskim.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Matkę Syna Bożego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy kapłanów, które wynikają z niestałości ludzkich serc, kierowanych zawiścią, zazdrością czy strachem.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Matkę Syna Bożego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy kapłanów, którzy odrzucając ducha umartwienia, ofiary i pokuty, uciekają przed cierpieniem i krzyżem.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

 

 

DALEJ

 

 

 

 

Prośmy Ducha Świętego, który wybrał Maryję na swoją Oblubienicę, aby przyjął nasze wynagrodzenie za grzechy kapłanów

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzech lenistwa duchowego skutkujący brakiem zawierzenia Duchowi Świętemu osobistego powołania kapłańskiego.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...,

 

Przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy zaniedbania w głoszeniu słowa Bożego.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy kapłanów zaniedbujących łaskę otrzymaną w sakramencie kapłaństwa, powodujące utratę wiary i sprawowanie posługi kapłańskiej bez czci i chwały należnej Bogu wszechmogącemu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy niewiary obecne w życiu kapłanów odrzucających moc i skuteczność działania Ducha Świętego w sprawowanych przez nich sakramentach świętych.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

 

 

DALEJ

 

 

 

 

Módlmy się za Kościół święty prosząc o jedność wiary między biskupami, kapłanami i diakonami, o Boży pokój i sprawiedliwość dla chrześcijan żyjących w świecie oraz nawrócenie grzeszników:

 

Litania do św. Jana Marii Vianneya

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami. 

-   Święty Janie Mario Vianneyu - módl się za nami. 

-   obdarowany łaską od wczesnego dzieciństwa, 

-   wzorze synowskiego oddania, 

-   pobożny sługo Niepokalanego Serca Maryi, 

-   nieskalana lilio czystości, 

-   wierny naśladowco cierpień Chrystusa, 

-   głębio pokory,

-   serafinie modlitwy,

-   pełen czci wobec Najświętszego Sakramentu, 

-   żarliwy miłośniku świętego ubóstwa, 

-   oddany synu św. Franciszka z Asyżu,

-   przykładny tercjarzu franciszkański,

-   troskliwy przyjacielu ubogich, 

-   przeniknięty bojaźnią przed sądem Bożym, 

-   umocniony świętymi wizjami, 

-   dręczony przez złego ducha,  

-   doskonały wzorze cnoty kapłańskiej, 

-   pasterzu mocny i roztropny,

-   rozpalony gorliwością,  

-   wierny towarzyszu chorych,

-   niestrudzony katecheto, 

-   głoszący kazania w słowach pełnych ognia,

-   mądry przewodniku dusz, 

-   szczególnie obdarowany duchem rady, 

-   oświecony światłem z nieba,

-   postrachu  szatana, 

-   współczujący w każdym nieszczęściu,

-   opiekunie sierot, 

-   obdarowany łaską czynienia cudów, 

-   który jednałeś wielu grzeszników z Bogiem, 

-   który utwierdzałeś wielu sprawiedliwych na drodze łaski, 

-   który zasmakowałeś słodyczy śmierci,  

-   który radujesz się teraz chwałą nieba, 

-   który niesiesz radość tym, którzy cię wzywają, 

-   niebieski patronie proboszczów,

-   wzorze i patronie kierowników duchowych, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami św. Janie Mario Vianneyu. 

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś św. Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DALEJ

 

 

 

 

NA ZAKOŃCZENIE

Witaj, Królowo

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy

wygnańcy synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy

jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje

na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc

żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka

Panno Maryjo!

 

Modlitwa Św. Jana Marii VIANNEYA

Maryjo, Ty się tym zajmij !

 

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

 

 

POCZĄTEK

 

 

 

MODLITWA za KOŚCIÓŁ

POWRÓT  > modlitwa codzienna