BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

 

TOTUS TUUS 
EGO SUM,
et omnia mea tua sunt
JASNY MOTYW>>>

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt

Jestem cały Twój

i wszystko moje Twoim jest.

Jestem cały Twój, Jezu,

i wszystko, co mam

do Ciebie należy, przez Maryję,

Twoją Najświętszą Matkę.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

Niepokalane Serce Maryi

AKT WYNAGRODZENIA 

Najchwalebniejsza

Dziewico, Matko Boga i Matko moja!

Jednocząc się z Twoim Synem

pragnę wynagradzać Ci

za grzechy tak wielu ludzi

przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. 

Mimo własnej nędzy i nieudolności

chcę uczynić wszystko,

by zadośćuczynić

za te obelgi i bluźnierstwa.

Pragnę, Najświętsza Matko,

Ciebie czcić i całym sercem kochać.

Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje.

I właśnie dlatego, że Cię kocham,

uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy,

abyś przez wszystkich

była czczona i kochana.

Ty zaś, najmilsza Matko,

Ucieczko grzesznych,

racz przyjąć ten akt wynagrodzenia,

który Ci składam.

Przyjmij Go również jako

akt zadośćuczynienia

za tych, którzy nie wiedząc, co mówią,

w bezbożny sposób złorzeczą Tobie.

Wyproś im u Boga nawrócenie,

aby przez udzieloną im łaskę jeszcze

bardziej uwydatniła się

Twoja macierzyńska dobroć,

potęga i miłosierdzie.

Niech i oni przyłączą się do tego hołdu

i rozsławiają Twoją świętość i dobroć,

głosząc,

że jesteś błogosławioną

między niewiastami, Matką Boga,

której Niepokalane Serce

 nie ustaje w czułej miłości

do każdego człowieka.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

MODLITWA o UWOLNIENIE

Panie, Ty jesteś wielki,

Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem.

Ciebie prosimy

przez wstawiennictwo i pomoc

Archaniołów

Michała, Rafała i Gabriela,

aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni

od złego ducha,

który uczynił ich niewolnikami.

Wszyscy święci,

przyjdźcie nam z pomocą:

Od niepokoju, smutku, obsesji,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od nienawiści, nierządu, zawiści,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej myśli o samobójstwie

i poronieniu dziecka,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od rozbicia rodziny,

od wszelkiej złej przyjaźni,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej formy czarów, uroków,

guseł i od wszelkiego zła ukrytego,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Panie, który powiedziałeś:

pokój zostawiam wam,

pokój mój wam daję,

przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,

uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa

 i spraw, abyśmy się cieszyli

Twoim pokojem.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

O OCHRONĘ PRZED ZŁYM DUCHEM

O, czcigodna

Królowo Nieba i Pani Aniołów,

Ciebie, która otrzymałaś od Boga

moc i misję zmiażdżenia głowy szatana,

prosimy pokornie,

abyś zesłała nam niebiańskie zastępy,

aby na Twój rozkaz przepędziły złe duchy,

walczyły z nimi wszędzie,

stłumiły ich śmiałość

i zepchnęły je do otchłani.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

AKT ODDANIA

Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace,

radości i cierpienia,

wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie

w macierzyńską niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę

posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy

Kościołowi Świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić

z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami

niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz,

co jest wolą Twego Syna,

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym królestwem

Twego Syna i Twoim. Amen.

 (Akt oddania obdarzony przez Ojca Świętego bł. Pawła VI odpustami).

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

DALEJ  >>>  LITANIA LORETAŃSKA
ALBO

>>>  LITANIA DO IMIENIA MARYI

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

 

-   Święta Maryjo,  módl się za nami.

-   Święta Boża Rodzicielko,  

-   Święta Panno nad pannami,  

-   Matko Chrystusowa,  

-   Matko Kościoła,  

-   Matko miłosierdzia, 

-   Matko łaski Bożej,  

-   Matko nadziei,

-   Matko nieskalana,  

-   Matko najczystsza,  

-   Matko Dziewicza,  

-   Matko nienaruszona,  

-   Matko najmilsza,  

-   Matko przedziwna,  

-   Matko dobrej rady,  

-   Matko Stworzyciela,  

-   Matko Zbawiciela,  

-   Panno roztropna,  

-   Panno czcigodna,  

-   Panno wsławiona,  

-   Panno można,  

-   Panno łaskawa,  

-   Panno wierna,  

-   Zwierciadło sprawiedliwości,  

-   Stolico mądrości,  

-   Przyczyno naszej radości,  

-   Przybytku Ducha Świętego,  

-   Przybytku chwalebny,  

-   Przybytku sławny pobożności,  

-   Różo duchowna,  

-   Wieżo Dawidowa,  

-   Wieżo z kości słoniowej,  

-   Domie złoty,  

-   Arko przymierza,  

-   Bramo niebieska,  

-   Gwiazdo zaranna,  

-   Uzdrowienie chorych,  

-   Ucieczko grzesznych,  

-   Pociecho migrantów,

-   Pocieszycielko strapionych,  

-   Wspomożenie wiernych,  

-   Królowo Aniołów,  

-   Królowo Patriarchów,  

-   Królowo Proroków,  

-   Królowo Apostołów,  

-   Królowo Męczenników,  

-   Królowo Wyznawców,  

-   Królowo Dziewic,  

-   Królowo Wszystkich Świętych,  

-   Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  

-   Królowo Wniebowzięta,  

-   Królowo Różańca Świętego,  

-   Królowo rodzin,  

-   Królowo pokoju,  

-   Królowo Zakonu Serafickiego,

-   Królowo Polski,  

-   Królowo świata,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

POCZĄTEK

ANTYFONA

 

 

 

 

 

Litania do Imienia Maryi

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane, módl się za nami

-   Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury

-   Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego

-   Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność

-   Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości

-   Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą

-   Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie

-   Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie

-   Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków

-   Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych

-   Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali

-   Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił

-   Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał

-   Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety

-   Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał

-   Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli

-   Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci

-   Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne

-   Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia

-   Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących

-   Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym

-   Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby

Dla Imienia Maryi, przepuść nam Panie

Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas Panie

Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami Panie

-   Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas Panie

-   Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek,

-   Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk,

-   Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności,

-   Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń,

-   Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego,

-   Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej,

-   Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas Panie

-   Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej,

-   Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej,

-   Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności,

-   Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności,

-   Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota,

-   Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa.

W.   Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu..

 

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby Imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, * ale także byśmy w tym Imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

POCZĄTEK

ANTYFONA

 

 

 

 

ANTYFONA MARYJNA

Pod Twoją obronę

uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami

racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

 

 

 

 

 

POCZĄTEK

 

Koronka „12 GWIAZD”
LUB

Koronka za kapłanów

POWRÓT  > modlitwa codzienna