BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

MODLITWA
„ZANURZENIA”
( przed spoczynkiem )
JASNY MOTYW >>>

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWA ZANURZENIA

(S. Gertruda)

Jezu, zanurzam w Twojej

Przenajdroższej Krwi

ten kończący się dzień.

Zanurzam ludzi, których spotkałem:

błogosław tym, którzy myśleli

albo mówili o mnie dobrze,

którzy wyświadczyli mi dobro.

Błogosław także tym,

którzy wyrażali się o mnie źle

 - niech ich myśli i słowa

mnie nie dotykają,

ale im też nie szkodzą,

jeśli mieli rację - przepraszam,

jeśli nie mieli - wybaczam.

Popełnione wobec mnie zło

obróć w dobro - ich i moje.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie,

wszystkie sytuacje, które dziś zaistniały,

wszystkie sprawy, które załatwiłem,

rozmowy, które przeprowadziłem.

Zanurzam wszystko, co zrobiłem,

co było dobrze - pobłogosław,

co było źle - napraw

w swoim miło­sierdziu.

Proszę, aby Twoja Krew

przenikała te osoby i sprawy,

przynosząc według Twojej woli

uwolnienie, oczyszczenie,

uzdrowienie i uświęcenie.

Niech dziś zajaśnieje

chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

Cały dzień składam Bogu Ojcu

przez wstawiennictwo Maryi,

zawierzając Jej moją przeszłość,

przyszłość i teraźniejszość,

bez warunków i bez zastrzeżeń.

Proszę Cię, Jezu,

o dobrą i spokojną noc

dla mnie i moich bliskich

oraz o dobrą śmierć dla tych,

którzy dzisiaj przejdą do wieczności.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Modlitwa św. Ojca Pio

Zostań ze mną, Panie,

bo konieczna jest mi

Twoja obecność,

żeby nie zapomnieć o Tobie.

Ty wiesz, jak łatwo opuszczam Ciebie.

Zostań ze mną, Panie,

bo jestem słaby.

Potrzebuję Twojej siły,

ażeby nie upaść.

Bez Ciebie nie ma we mnie gorliwości.

Zostań ze mną, Panie,

bo tylko Ty jesteś moim światłem.

Ukaż mi Twoją wolę,

ażebym usłyszał Twój głos

i poszedł za nim.

Zostań ze mną, Panie,

abym był Tobie wierny.

Moja biedna dusza pragnie

być dla Ciebie miejscem pocieszenia.

Zostań ze mną, Panie,

bo robi się późno

i dzień się już nachylił.

Życie przemija,

wieczność się przybliża...

Trzeba odnowić moje siły,

abym nie ustał w drodze.

Zostań ze mną, Panie,

bo tak Cię potrzebuję

w tej nocy życia pełnej

niebezpieczeństw.

Nie żądam pocieszeń Boskich,

bom nie zasłużył na nie,

ale proszę o dar Twojej obecności.

O tak, Panie, proszę Cię,

zostań ze mną,

bo tylko Ciebie szukam,

Twojej miłości, Twojej łaski,

Twojego Ducha.

Kocham Cię i proszę

o jedną tylko nagrodę,

żebym Cię kochał coraz więcej.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Modlitwa Trzech Zdrowaś

Uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą,

za POTĘGĘ udzieloną

Najświętszej Maryi Pannie.

W. Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo, moja dobra Matko,

zachowaj mnie tej nocy

od grzechu śmiertelnego.

Chwała  Ojcu

Uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą,

za MĄDROŚĆ udzieloną

Najświętszej Maryi Pannie.

W. Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo, moja dobra Matko,

zachowaj mnie tej nocy

od grzechu śmiertelnego.

Chwała  Ojcu

Uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą,

za SŁODYCZ i MIŁOSIERDZIE udzielone

Najświętszej Maryi Pannie.

W. Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo, moja dobra Matko,

zachowaj mnie tej nocy

od grzechu śmiertelnego.

Chwała  Ojcu

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

Moje zakończenie modlitw

 

„Żegnam Cię, Panie, na jednym kolanie.

Kończę powoli, bo drugie mnie boli. Amen”

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

POCZĄTEK

 

 

 

 

 

NIESPODZIANKA

POWRÓT  > modlitwa codzienna

lub >>> DODATEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK

 

KORONKA

DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ

O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w Niebie. Amen.

1 raz na dużym paciorku:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

7 razy na małych paciorkach:

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze - przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

Całość powtarzamy 7 razy a na zakończenie mówimy 3 razy:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy

Módlmy się

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwawych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen.

Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

 

 

 

 

NIESPODZIANKA

POWRÓT  > modlitwa codzienna