BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

ŚW.	LUDWIK
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
CIEMNY MOTYW >>>


Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

MODLITWA WIERNEGO NIEWOLNIKA MARYI

Bądź pozdrowiona Maryjo,

umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

uwielbiona Matko Syna!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

wierna Oblubienico Ducha Świętego!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

moja kochana Matko,

ukochana Władczyni,

moja wszechpotężna Królowo!

Bądź pozdrowiona moja radości,

moja chwało, moje serce i moja duszo!

 

 

TRAKTAT DO SŁUCHANIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

POCZĄTEK

 

 

 

POWRÓT >>> duchowość