BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

LITANIA
do Boga Ojca
JASNY MOTYW >>>


 

LITANIA

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

 

Ojcze, Przedwieczny Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

 

-   Ojcze, Początku wszelkiego istnienia, zmiłuj się nad nami

-   Ojcze, Który byłeś, Który jesteś i Który będziesz wiecznie,

-   Ojcze, Nieśmiertelny Królu wieków,

-   Ojcze, Boże w Trójcy św. Jedyny, poza Którym nie ma innego boga,

-   Ojcze, Boże Wszechmogący,

-   Ojcze, Mądrości odwieczna,

-   Ojcze, Stwórco wszechświata,

-   Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi,

-   Ojcze, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,

-   Ojcze, Stwórco duchów Niebieskich,

-   Ojcze, Stwórco wszelkiego dobra,

-   Ojcze, Dawco życia, od którego wszelkie życie pochodzi,

-   Ojcze, źródło wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego,

-   Ojcze, nieogarniony żadnym umysłem,

-   Ojcze, źródło nieskończonego Miłosierdzia,

-   Ojcze, Potęgo Bożej Sprawiedliwości,

-   Ojcze, który z miłości stworzyłeś i w Raju umieściłeś pierwszego człowieka,        

-   Ojcze, Boska Opatrzności, który troszczy się o każde stworzenie,

-   Ojcze, Dobro najwyższe, które ucisza, koi i nasyca dobrocią i miłością każdą duszę,

-   Ojcze, który objawiłeś się Mojżeszowi w krzaku gorejącym,

-   Ojcze, który w Obłoku ognistym prowadziłeś naród wybrany do Ziemi Obiecanej,

-   Ojcze, który przez Mojżesza dałeś nam Dziesięć Przykazań Bożych,

-   Ojcze, który przez Proroków dałeś obietnicę zbawienia upadłej ludzkości,            

-   Ojcze, który dałeś nam Niepokalaną Maryję na Matkę Zbawiciela ( 3 razy powtarzamy)

-   Ojcze, który z miłości do ludzi wydałeś na śmierć krzyżową Jedynego Swego Syna Jezusa dla odkupienia rodzaju ludzkiego,

-   Ojcze, który przez Ofiarę Jezusa i Jego Zmartwychwstanie przywróciłeś ludziom życie wieczne i otworzyłeś nam bramy Nieba,

-   Ojcze, który objawiłeś się nam w Ewangelii i podczas Chrztu Jezusa w wodach Jordanu,

-   Ojcze, Nieskończenie dobry i Miłosierny, którego najwyższym pragnieniem jest kochać ludzi, dawać Łaski, przebaczać grzechy i zbawić każdą duszę, aby cieszyć się z nią wiekuistym szczęściem,

-   Ojcze, który za Swą niepojętą Miłość do ludzi, pragniesz jedynie miłości, czci i wdzięczności od człowieka

-   Ojcze, który z otwartymi ramionami czekasz na każdego człowieka jak na powrót syna marnotrawnego

-   Ojcze, nasz kochany, najczulszy i najbardziej kochający z ojców,

 

Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Módlmy się:

Wszechmogący i Miłosierny Ojcze nasz i Stwórco, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi i pragniesz naszego zbawienia, stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i słabości i przygarnij nas w Twoje Ojcowskie ramiona. Prosimy Cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia Twojej Woli na drodze zbawienia przez Miłość Twego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Twojej Niepokalanej Córki Błogosławionej Dziewicy Maryi, Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask. Amen.

 

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

POWRÓT

 

POWRÓT > Modlitwa do Boga Ojca

POWRÓT  > litanie ulubione