BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

LITANIA
Do św. Dobrego Łotra
CIEMNY MOTYW >>>

 


 

 

LITANIA

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 ( Litania o. Adalbertusa - do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl się za nami!

-   Św. Dobry Łotrze, zwycięzco samego siebie - módl się za nami!

-   Św. Dobry Łotrze, ozdobo Kościoła Chrystusowego

-   Św. Dobry Łotrze, pocieszycielu czekających na śmierć

-   Św. Dobry Łotrze, pomocy konających

-   Św. Dobry Łotrze, odbierający słuszną karę za swoje uczynki

-   Św. Dobry Łotrze, patronie pokutujących grzeszników

-   Św. Dobry Łotrze, wzorze doskonałego żalu za grzechy

-   Św. Dobry Łotrze, patronie skazanych na śmierć i umierających

-   Św. Dobry Łotrze, w ostatniej chwili życia powracający do Boga

-   Św. Dobry Łotrze, rozgrzeszony przez Chrystusa

-   Św. Dobry Łotrze, któremu Jezus obiecał: dziś będziesz w raju

Jezu nasz Królu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Jezu nasz Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Jezu nasz Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P:     Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci.

W:   Wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. (Ps 69,17)

Módlmy się:

Panie, Boże nasz, którego władza jest nieogarniona i chwała niedościgniona,którego miłosierdzie jest bez miary i miłość do człowieka niewypowiedziana, * jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POWRÓT

 

POWRÓT  >>> litanie ulubione