BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

LITANIA
Do Chrystusa Kapłana i Ofiary
JASNY MOTYW >>>


 

LITANIA

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Jezu, Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.

-   Jezu, Kapłanie wieczny na wzór Melchizedeka,

-   Jezu, Kapłanie posłany przez Boga dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,

-   Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy ustanowiłeś wzór wieczystej Ofiary,

-   Jezu, Kapłanie żyjący na wieki, aby się wstawiać za nami,

-   Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą,

-   Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,

-   Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,

-   Jezu, Kapłanie naszej wiary,

-   Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,

-   Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,

-   Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,

-   Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,

-   Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,

-   Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,

-   Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,

-   Jezu, Kapłanie, Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,

-   Jezu, Kapłanie, Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,

-   Jezu, Kapłanie, Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechów Krwią swoją,

-   Jezu, Kapłanie, Ty wydałeś samego siebie jako dar i ofiarę dla Boga,

-   Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,

-   Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,

-   Jezu, Ofiaro przebłagalna,

-   Jezu, Ofiaro pokój przynosząca,

-   Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,

-   Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,

-   Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,

-   Jezu, Ofiaro wiecznie żywa,

 

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,

 

-   Od lekkomyślnego przyjęcia święceń, wybaw nas, Panie,

-   Od grzechu świętokradztwa,

-   Od ducha nieumiarkowania,

-   Od nieuczciwego zysku,

-   Od grzechu symonii,

-   Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,

-   Od umiłowania świata i jego marności,

-   Od niegodnego sprawowania Twoich świętych misteriów,

 

-   Przez Twoje wieczne kapłaństwo, wybaw nas, Panie,

-   Przez święte namaszczenie, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,

-   Przez Twego kapłańskiego ducha,

-   Przez posługiwanie, którym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,

-   Przez krwawą ofiarę z samego siebie, raz złożoną na krzyżu,

-   Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,

-   Przez Boską władzę, którą w sposób niewidzialny pełnisz za pośrednictwem Twoich kapłanów,

 

-   Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.

-   Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi  pasterzy według Twego Serca,

-   Prosimy Cię, abyś ich napełnił duchem Twojego kapłaństwa,

-   Prosimy Cię, aby usta kapłanów strzegły wiedzy,

-   Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo wiernych robotników,

-   Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę świętych szafarzy Twoich misteriów,

-   Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby według Twojej woli,

-   Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze, umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,

-   Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć Najświętszego Sakramentu,

-   Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych, którzy wiernie Tobie służyli.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie

 

Jezu, Kapłanie, usłysz nas

Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas

 

Módlmy się.

Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriów, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Módlmy się.

Boże, Ty dla Twojej chwały i dla zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie Krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego Krzyża i Zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

POWRÓT

 

POWRÓT  >>> litanie ulubione