BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

LITANIA
Do św. Michała Archanioła
CIEMNY MOTYW >>>

 


 

LITANIA

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Święta Maryjo, Królowo Aniołów - módl się za nami!

-   Święty Michale Archaniele, - módl się za nami!

-   Święty Michale Książę przesławny,

-   Święty Michale dzielny w walce,

-   Święty Michale pogromco szatana,

-   Święty Michale postrachu złych duchów,

-   Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

-   Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

-   Święty Michale radości Aniołów,

-   Święty Michale zaszczycie nieba,

-   Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

-   Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

-   Święty Michale posłanniku Boga,

-   Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie

-   Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

-   Święty Michale warownio ludu Bożego,

-   Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

-   Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

-   Święty Michale chorąży zbawienia,

-   Święty Michale aniele pokoju,

-   Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

-   Święty Michale zwierzchniku w niebie,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, święty Michale Archaniele.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: 

Wszechmogący wieczny Boże, * który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, * a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA pap. LEONA XIII

 Święty Michale Archaniele,

wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości

i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich

po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

POWRÓT

 

POWRÓT  >>> litanie ulubione