BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

 

LITANIA
do Matki Bożej z Lourdes
JASNY MOTYW >>>


 

 

LITANIA

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami.

-   Najświętsza Panno pokutę zalecająca,

-   Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca,

-   Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Niepokalane Poczęcie,

-   Niepokalana Córo Boga Ojca,

-   Niepokalana Matko Syna Bożego,

-   Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

-   Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej,

-   Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości Bożej,

-   Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości,

-   Niepokalana Arko Przymierza,

-   Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża piekielnego,

-   Niepokalana Królowo nieba i ziemi,

-   Niepokalana skarbnico łask Boskich,

-   Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca,

-   Niepokalana Dziewico wolna od grzechu pierworodnego,

-   Niepokalana bramo niebios,

-   Niepokalana Gwiazdo morza,

-   Niepokalana Matko Kościoła świętego,

-   Niepokalane źródło wszelkich doskonałości,

-   Niepokalana przyczyno naszej radości,

-   Niepokalany wzorze wiary,

-   Niepokalane źródło Bożej miłości,

-   Niepokalany znaku naszego zbawienia,

-   Niepokalane światło Aniołów,

-   Niepokalana nauczycielko Apostołów,

-   Niepokalana chwało Proroków,

-   Niepokalana potęgo Męczenników,

-   Niepokalana opiekunko Wyznawców,

-   Niepokalany wzorze dziewiczej czystości,

-   Niepokalana radości ufających Tobie,

-   Niepokalana obrono grzeszników,

-   Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.    O Maryjo bez grzechu poczęta
W.   Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:

Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć,  jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.

 

ZAKOŃCZENIE

Pod Twoją obronę

uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami

racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

POCZĄTEK

 

 

MOŻNA ODMÓWIĆ MODLITWĘ
O ZAPRZESTANIE PANDEMII

POWRÓT  >>> litanie ulubione