BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus – modlitewnik prywatny)


 

 

 

 

 

GODZINA ŁASKI

 

Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. Przypada 8 grudnia o godz. 12.00.

Objawienia w Montichiari

O Godzinie Łaski powiedziała nam sama Maryja w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech. Montichiari – czyli Jasna Góra! W tej maleńkiej włoskiej miejscowości Maryja ukazywała się pielęgniarce PIERINIE GILI. Pierwsze objawienie miało miejsce 24 listopada 1946 r. w szpitalu. Pierina zobaczyła płaczącą Madonnę, której pierś przebijały trzy miecze. Powiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwa. Ofiara. Pokuta”. Kiedy Pierina ponownie zobaczyła Matkę Bożą, bardzo się zdziwiła. Tym razem Maryja uśmiechała się, miała na sobie jasną szatę, a w miejscu trzech mieczy były przepiękne róże: biała, czerwona i złota. Przedstawiła się, jako Róża Duchowa – Rosa Mistica

Objawienia powtarzały się bardzo często. To najbardziej pamiętne miało miejsce 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari. Maryja powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę. Maryja prosiła, aby ustanowić to nowe nabożeństwo w całym Kościele. Wskazała także na swoje Serce: Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju.

Godzina Łaski – prośby i obietnice:

1. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.

2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.

3. Będą masowe nawrócenia.

4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.

5. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.

6. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.

7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.

8. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

 

Objawienia w Montichiari

są wezwaniem do modlitwy, ofiary i pokuty.

Wpisują się w treść objawień fatimskich. Maryja przestrzega przed spodziewanymi

atakami szatana na Kościół a szczególnie przed złem,

które może ukazać się z wewnętrzu samego Kościoła:

bluźnierstwa, cudzołóstwa i wszelkie plugastwo.

Dzisiejsza modlitwa w Godzinie Łaski

jest odpowiedzią na miłość Boga

objawiającą się przez Niepokalane Serce Maryi.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

i poczęła z Ducha Świętego.

                   Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,

niech mi się stanie według słowa Twego.

                   Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,

i zamieszkało między nami.

                   Zdrowaś Maryjo...

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA za ZMARŁYCH

K.    Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

W.   A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K.    Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W.   Amen.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

Modlitwa papieża Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie,

uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy

Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy

o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła

z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość,

którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem

dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem

Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze,

wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie

z niebiańską pomocą w tej walce

z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus

z niebezpieczeństwa,

które groziło Jego życiu,

tak teraz broń świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek

i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem

i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie

i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

MODLITWA ZAWIERZENIA i ODDANIA

 

 

Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt”

Jestem cały Twój

i wszystko moje Twoim jest.

Jestem cały Twój, Jezu,

i wszystko, co mam

do Ciebie należy, przez Maryję,

Twoją Najświętszą Matkę.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

Św. Jan Maria Vianney

MODLITWA

Kocham Cię, o mój Boże

i moim jedynym pragnieniem

jest kochać Cię  aż do ostatniego

tchnienia mego życia.

Kocham Cię, o mój Boże,

nieskończenie dobry

i wolę umrzeć kochając Cię,

niż żyć bez miłości do Ciebie.

Kocham Cię, o Boże mój,

i pragnę nieba jedynie

dla szczęścia doskonałego

kochania Ciebie

Kocham Cię, o mój Boże,

I lękam się piekła jedynie dlatego,

że nie ma w nim tej słodkiej

pociechy kochania Ciebie.

O Boże mój,

jeśli mój język nie jest zdolny

mówić w każdej chwili,

iż Cię kocham,

chcę, aby moje serce

powtarzało Ci to

za każdym moim tchnieniem.

Ach! Uczyń mi tę łaskę

cierpienia z miłości do Ciebie

i kochania Cię w cierpieniu,

i spraw, bym oddał ducha

kochając Cię i czując, że Cię kocham.

Im bardziej jestem końca,

tym bardziej Cię błagam,

byś zwiększył i udoskonalił

moją miłość.

I tak niech się stanie.

Amen.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

Błogosławiony Stefan kard. Wyszyński

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie

w macierzyńską niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić

z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna,

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym królestwem

Twego Syna i Twoim. Amen.

(Akt oddania obdarzony przez Ojca Świętego bł. Pawła VI odpustami).

 

POWRÓT

DALEJ


 

Królowo Różańca Świętego!

Oto klękamy do modlitwy,

by odmówić różaniec, o który prosiłaś.

Chcemy przez niego zadośćuczynić

za grzechy swoje,

naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.

Pragniemy modlić się szczególnie za tych,

którzy najdalej odeszli od Boga

i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.

Wspomóż nas,

abyśmy pamiętali o tej intencji

wyznaczonej przez Ciebie.

Pomóż nam wynagradzać

naszym różańcem cierpienia

Twego Niepokalanego Serca

i Najświętszego Serca Jezusowego.

Amen

 

 

POWRÓT

DALEJ

 


 

INTENCJE modlitwy różańcowej

 

Tajemnice Chwalebne

Wierzę w Boga… Ojcze nasz… 3x Zdrowaś Maryjo…(o umocnienie wiary, nadziei i miłości), Chwała Ojcu …   „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia”

1.Jezus pokonuje śmierć

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy lekceważą sakramenty święte i nie korzystają z łask, jakimi Chrystus obdarzył ludzkość w zmartwychwstaniu.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

2.Powrót do domu Ojca

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy żyją tylko dniem dzisiejszym i nie myśląc o wieczności, próbują stworzyć sobie szczęście i raj tu, na ziemi, czyniąc to zawsze kosztem innych ludzi i raniąc Serce kochającego Zbawiciela.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

3.Zesłanie Ducha Świętego

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż odrzucają Jego istnienie i działanie. Niech nasze naśladowanie Maryi, proszącej o dary Ducha Świętego i oddanej Jego kierownictwu, będzie naszym zadośćuczynieniem za grzechy tych, którzy kierują się duchem tego świata.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy odrzucają dogmat o wniebowzięciu Maryi.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy nie uznają królewskiej godności Matki Najświętszej, odrzucają Jej macierzyńskie panowanie, nie oddają należnej Jej czci i nie proszą Ją o pomoc i potrzebne łaski.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

 

 

POWRÓT

DALEJ


 

Modlitwa przed medytacją

 

Pieśń uwielbienia

1. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

 

2. Moim życiem jest Pan, co na ziemię zszedł.

Chlebem karmi mnie, co Ciałem Jego jest.

 

 

Modlitwa do Matki Bożej

Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo!

Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu.

W pierwsze soboty otwierasz swe Niepokalane Serce

dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki,

jakie Bóg ukazał nam w Fatimie.

Proszę, otwórz przede mną swoje Serce.

Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością,

ponieważ chcę Cię naśladować,

ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna,

ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec,

wreszcie - ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać

w duchu zadośćuczynienia za grzeszników.

Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu,

a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo,

które wiejesz do mego małego serca, by stawało się

coraz milsze Tobie, bliższe Tobie,

podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca.

A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi swoje

- jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi.

Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!

Amen.

 

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

ROZWAŻANIE  z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do NMP”

Apostołowie czasów ostatecznych

Lecz któż to będę owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi?

To będą kapłani Pańscy, co jak ogień gorejący rozpalać będę wszędzie żar miłości Bożej. Będą jako strzały w ręku mocarnej [Ps 127,4] Maryi, by przebić Jej nieprzyjaciół.

Będę jako synowie pokolenia Lewi, którzy dobrze oczyszczeni ogniem wielkich utrapień, a ściśle zjednoczeni z Bogiem, nosić będą złoto miłości w sercu, kadzidło modlitwy w duchu i mirrę umartwienia w ciele. Dla biednych i maluczkich będą oni wszędzie dobrą wonią Chrystusową [2 Kor 2,15]; dla wielkich zaś tego świata, dla bogaczy i pysznych, będę wonią śmierci.

Będą jakoby chmury gromonośne, które za najmniejszym powiewem Ducha Św. polecą hen, by rozsiewać słowo Boże i nieść życie wieczne, nie przywiązując się do niczego, nie dziwiąc się niczemu, nie smucąc się niczym. Grzmieć będą przeciw grzechowi, huczeć przeciwko światu, uderzą na diabła i jego wspólników i przeszyją obosiecznym mieczem słowa Bożego [Ef 6,17] na życie lub śmierć wszystkich, do których Najwyższy ich pośle.

Będą to prawdziwi apostołowie czasów ostatecznych, którym Pan Zastępów da słowo i siłę działania cudów i odnoszenia świetnych zwycięstw nad Jego nieprzyjaciółmi. Będą spoczywali bez złota i srebra, a co ważniejsza, bez troski pośród innych kapłanów i duchownych, inter medios cleros [Ps 68,14], a jednak będą mieli srebrzące się skrzydła gołębicy, by z czystą intencją chwały Bożej i zbawienia dusz pójść wszędy, dokąd Duch Św. zawoła. A wszędzie, gdzie głosić będą słowo Boże, pozostawią po sobie tylko złoto miłości, będącej dopełnieniem wszelakiego prawa [Rz 13,10].

Wiemy wreszcie, że będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, idący śladami Jego ubóstwa, pokory, wzgardy dla świata, a pełni miłości bliźniego. Będą nauczali jak iść wąską drogą do Boga, w świetle czystej prawdy, tj. wedle Ewangelii, a nie według zasad świata, bez względu na osobę, nie oszczędzając nikogo, bez obawy przed kimkolwiek ze śmiertelnych choćby najpotężniejszym. Będą mieli w ustach obosieczny miecz słowa Bożego; na ramionach nieść będą zakrwawiony proporzec krzyża, w prawej ręce krucyfiks, różaniec w lewej, święte imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa zajaśnieje w całym ich postępowaniu.

Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy się pojawią a których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali nad krainą bezbożnych, bałwochwalców i mahometan. Kiedy i jak to się stanie?... Bogu to Jedynemu wiadomo. Co do nas, milczmy, módlmy się, prośmy, wyczekujmy; Exspectans exspectavi: Z upragnieniem wyglądałem [Ps 40,2]

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

Módlmy się o apostołów czasów ostatecznych

MODLITWA

Bądź pozdrowiona Maryjo,

umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

uwielbiona Matko Syna!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

wierna Oblubienico Ducha Świętego!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

moja kochana Matko,

ukochana Władczyni,

moja wszechpotężna Królowo!

Bądź pozdrowiona moja radości,

moja chwało, moje serce i moja duszo!

Jesteś cała moja dzięki miłosierdziu,

a ja jestem cały Twój

dzięki sprawiedliwości.

Ale jeszcze nie jestem zupełnie Twój.

Teraz więc oddaję się Tobie całkowicie,

nic nie zatrzymując

dla siebie, ani dla innych.

I jeśli stale jeszcze

dostrzegasz we mnie

coś, co nie należy do Ciebie,

błagam Cię usuń to,

i uczyń Siebie absolutną władczynią

wszystkiego co jest moim.

Zniszcz we mnie wszystko to,

co może sprawić przykrość Bogu,

wypleń i zlikwiduj,

a zasadź we mnie i pielęgnuj

wszystko to,

co Tobie sprawi przyjemność.

Niechaj światło wiary

rozproszy ciemności mojego umysłu,

niechaj głęboka pokora

zajmie miejsce mojej pychy,

niechaj wzniosłe rozmyślanie

wkroczy w miejsce mojej

błądzącej imaginacji,

niechaj obraz Boga wypełnia stale

Swoją obecnością moją pamięć,

niechaj płomienna miłość

Twojego serca

rozpali oziębłość mojego,

niechaj Twoje cnoty

zajmą miejsce moich grzechów,

niechaj Twoje zasługi

będą jedyną ozdobą w oczach Boga

i przysposobią we mnie wszystko to,

czego się ode mnie oczekuje.

Ukochana Matko,

spraw proszę gorąco,

jeżeli to jest możliwe,

żebym nie miał

żadnego innego ducha jak Twój,

abym poznał Jezusa i Jego Bożą Wolę;

żebym nie miał innej duszy jak Twoją,

aby wielbić i wychwalać Boga,

abym nie miał innego serca jak Twoje,

żeby kochać Boga miłością

tak czystą i płomienną jak Twoja.

Nie proszę Cię o wizje,

objawienia, specjalne nabożeństwo

ani duchowe zadowolenia.

Twoim przywilejem jest,

że oglądasz Boga bardzo wyraźnie,

Twoim przywilejem jest

radować się niebiańską rozkoszą,

Twoim przywilejem jest

triumfować chwalebnie w Niebie

po prawicy Syna

i dzierżyć w dłoniach

absolutną władzę nad

Aniołami, ludźmi i demonami.

Twoim przywilejem jest

rozporządzać wszystkimi darami Boga,

tak, jak Ty sobie tego życzysz.

O niebiańska Maryjo,

To jest ta najlepsza część,

jaką Pan dał Tobie,

i jaka nigdy nie zostanie Ci odebrana

i ta myśl napełnia radością moje serce.

A jeśli chodzi o „moją część”

tutaj, na ziemi,

to nie proszę o nic innego,

jak tylko o to, co jest Twoim:

głęboko wierzyć bez duchowych radości,

radośnie cierpieć bez pociechy od ludzi,

umierać nieustannie dla siebie samego,

bez chwili wytchnienia,

i pracować gorliwie i niesamolubnie

dla Ciebie aż do śmierci,

jako najpokorniejszy sługa

spośród Twoich sług.

Jedyną łaską o jaką błagam,

żebyś dla mnie otrzymała jest,

abym każdego dnia i w każdej chwili

mojego życia mógł powiedzieć:

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego, co uczyniłaś,

gdy jeszcze byłaś na ziemi;

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego,

co teraz czynisz w Niebie;

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego,

co czynisz w mojej duszy,
ażebyś Ty Sama mogła

wychwalać we mnie Jezusa,

w czasie i w wieczności.

Amen.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

UWIELBIENIE BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO

 

KORONKA 12 GWIAZD

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Uwielbiajmy

Trójcę Przenajświętszą

i Jej dziękujmy, że ukazała nam

Dziewicę Maryję odzianą słońcem,

z księżycem pod stopami

i z koroną z dwunastu gwiazd

nad Jej głową.

W. Na wieki wieków. Amen.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

Prosimy Boga Ojca Wszechmogącego, który wybrał Maryję na swoją Córkę, aby przyjął nasze wynagrodzenie za grzechy kapłanów

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Przez Maryję, Córkę Ojca Wszechmogącego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy odrzucania przez kapłanów objawienia Bożego i nauki Kościoła świętego.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Córkę Ojca Wszechmogącego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy lekceważenia woli Bożej i prowadzące kapłanów do osłabienia i utraty łaski wiary.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Córkę Ojca Wszechmogącego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za kapłańskie grzeszne zaniedbanie miłości i bezinteresownej służby bliźniemu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Córkę Ojca Wszechmogącego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzech zaniedbania w dawaniu świadectwa kapłańskiego życia w swoim otoczeniu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

Prosimy Syna Bożego, który wybrał Maryję na swoją Matkę, aby przyjął nasze wynagrodzenie za grzechy kapłanów

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Przez Maryję, Matkę Syna Bożego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy powierzchownej modlitwy kapłańskiej i braku wiary w sprawowaniu Ofiary Mszy Świętej.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Matkę Syna Bożego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy hołdowania ciału, braku umartwienia oraz rozwiązłość w życiu kapłańskim.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Matkę Syna Bożego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy kapłanów, które wynikają z niestałości ludzkich serc, kierowanych zawiścią, zazdrością czy strachem.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Matkę Syna Bożego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy kapłanów, którzy odrzucając ducha umartwienia, ofiary i pokuty, uciekają przed cierpieniem i krzyżem.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

Prośmy Ducha Świętego, który wybrał Maryję na swoją Oblubienicę, aby przyjął nasze wynagrodzenie za grzechy kapłanów

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzech lenistwa duchowego skutkujący brakiem zawierzenia Duchowi Świętemu osobistego powołania kapłańskiego.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...,

 

Przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy zaniedbania w głoszeniu słowa Bożego.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy kapłanów zaniedbujących łaskę otrzymaną w sakramencie kapłaństwa, powodujące utratę wiary i sprawowanie posługi kapłańskiej bez czci i chwały należnej Bogu wszechmogącemu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego, wynagradzajmy Trójcy Przenajświętszej za grzechy niewiary obecne w życiu kapłanów odrzucających moc i skuteczność działania Ducha Świętego w sprawowanych przez nich sakramentach świętych.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

Módlmy się za Kościół święty prosząc o jedność wiary między biskupami, kapłanami i diakonami, o Boży pokój i sprawiedliwość dla chrześcijan żyjących w świecie oraz nawrócenie grzeszników:

 

Modlitwa za Kapłanów

Święty Józefie.

Przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi,

prosimy Cię,

abyś pod swoją szczególną opiekę

przyjąć raczył wszystkich Kapłanów

i wyjednał im gorliwość, czystość serca,

mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia.

Oby gotowi byli raczej ponieść

męczeństwo i śmierć,

niż znieważyć świętą godność

powołania swego.

Święty Józefie.

Ty widzisz w jakich trudnościach

żyją słudzy Pana na ziemi,

proś zatem za nimi Jezusa i Maryję.

Otaczaj ich nieustanną opieką,

wzbudzaj nowe powołania,

aby nie brakło robotników

na Pańskim żniwie.

Amen.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

Akt zawierzenia Maryi

Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico,

z wdzięcznością wspominając dzień,

w którym oddałem się całkowicie

do Twojej dyspozycji,

proszę Cię dzisiaj na nowo,

posługuj się mną

wedle Twojej woli.

Matko Chrystusa i Matko Kościoła,

Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie

w Twoich dłoniach,

dla ratowania dusz ludzkich

w ojczyźnie naszej i w całym świecie.

Matko Najświętsza,

spraw, bym codziennie,

ponawiając całkowite oddanie się Tobie,

stawał się coraz bardziej Twoją pomocą

dla sprawy Chrystusa na ziemi.

Amen.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

ROZWAŻANIE – Pius IX

List apostolski INEFFABILIS DEUS

ogłaszający dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

„Ave Maria” i „Magnificat”

19 Ojcowie ci i pisarze Kościoła, rozmyślając nad słowami anioła Gabriela, zwiastującego Najświętszej Dziewicy najwyższą godność Matki Bożej, „pełna łaski” 1), dostrzegali, że to szczególne i uroczyste pozdrowienie wypowiedziane w imieniu Boga, poza tym jedynym wypadkiem nigdy nie spotykane, ujawnia Bogurodzicę jako siedlisko wszystkich łask Boskich, ozdobioną wszelkimi darami Ducha Świętego oraz ukazuje Maryję jako nieskończoną niemal skarbnicę tych darów oraz ich niewyczerpaną głębię – tak dalece, że nigdy przekleństwu nie podpadając, a wraz z Synem uczestnicząc w wieczystym błogosławieństwie, zasłużyła na okrzyk natchnionej Elżbiety: „błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego”. Równie jasne jak zgodne jest zdanie tych wszystkich Ojców o tym, że najchwalebniejsza Dziewica, której, „wielkie rzeczy uczynił ten, który jest możny”, jaśniała taką mocą wszystkich niebieskich darów oraz taką pełnością łaski i taką niewinnością, iż była niewymownym jakimś cudem Bożym, owszem – cudem nad cudami i godną Matką Boską. A stanąwszy przy Bogu w bliskości najbardziej możliwej dla natury stworzonej, okazała się wyższą nad wszystkie ludzkie i anielskie wysławianie.

1) „PEŁNA ŁASKI” - gr. „KECHARITOMENE” - (nowe imię nadane Maryi, tak jak nowe imię otrzymał Abram - Abraham, Szymon - Piotr, czy też Szaweł - Paweł) oznacza „tryskająca łaską radości”

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

 Litania do Maryi Pełnej Łaski

(KECHARITOMENE)

 (modlitwa o. Adalbertusa - do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

-   Maryjo, pełna łaski, Dziewico i Matko, módl się za nami.

-   Maryjo, pełna łaski, zachowana od grzechu pierworodnego,

-   Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w słuchaniu słowa Bożego,

-   Maryjo, pełna łaski, rozkochana w modlitwie,

-   Maryjo, pełna łaski, nieustannie dziękująca Bogu za wszelkie błogosławieństwo,

-   Maryjo, pełna łaski, obdarzona niewypowiedzianą wiarą,

-   Maryjo, pełna łaski, bezgranicznie ufająca Bogu,

-   Maryjo, pełna łaski, zanurzona całkowicie w miłości Bożej,

-   Maryjo, pełna łaski, obdarzona łaską pokory i uniżenia,

-   Maryjo, pełna łaski, przyjmująca z miłością posługę aniołów,

-   Maryjo, pełna łaski, wybrana przed wiekami na Matkę Boga,

-   Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w pielęgnowaniu Bożej Dzieciny,

-   Maryjo, pełna łaski, troskliwa opiekunko kobiet oczekujących dziecka,

-   Maryjo, pełna łaski, macierzyńską miłością wspierająca rodziny,

-   Maryjo, pełna łaski, przedstawiająca w ufnej modlitwie Ojcu Niebieskiemu nasze codzienności,

-   Maryjo, pełna łaski, uczestnicząca przez łaskę w dziele odkupienia,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego dojrzewaniu,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w głoszeniu Ewangelii,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego męce i śmierci,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca apostołom w oczekiwaniu na Ducha Świętego,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Kościołowi w dziele zbawienia,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca uczniom jako Matka Kościoła,

-   Maryjo, pełna łaski, w chwili śmierci wniebowzięta z duszą i ciałem,

-   Maryjo, pełna łaski, Królowo nieba i ziemi, zasiadająca na tronie chwały,

-   Maryjo, pełna łaski, wzywająca grzeszników do pokuty i nawrócenia,

-   Maryjo, pełna łaski, wypraszająca łaskę miłosierdzia,

-   Maryjo, pełna łaski, radująca się wraz z aniołami z każdego nawróconego grzesznika,

-   Maryjo, pełna łaski, wyczekująca z całym Kościołem powtórnego przyjścia Chrystusa,

-   Maryjo, pełna łaski, nieustannie wielbiąca Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

-   Maryjo, pełna łaski, Matko Jezusa i Matko nasza,

-   Maryjo, pełna łaski, Córko, Matko i Oblubienico Pięknej Miłości,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.    Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Dziewicy, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie

tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

 

ZAKOŃCZENIE

 

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz;

Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas;

Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.

 

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni;

Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci;

A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.

Amen.

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

(Repositio )

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

Witaj Królowo

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy

wygnańcy synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy

jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje

na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc

żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka

Panno Maryjo!

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POWRÓT

 

Przygotowanie do Mszy Św.

POWRÓT  >>> EUCHARYSTIA