BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(O. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

 

RÓŻANIEC
„DO GRANIC NIEBA”
(rozważania)
JASNY MOTYW >>>

 

 

MODLITWA DO BOGA OJCA

DO DZIECI NIENARODZONYCH

Psalm 51

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

 

 

 

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Wszystkich Świętych.

wszelkie informacje znajdziesz na stronie

https://www.rozaniecdogranic.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA DO BOGA OJCA:

Bądź uwielbiony Boże,

w Trójcy Świętej Jedyny,

Stwórco wszelkiego stworzenia.

Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości.

Dziękuję Ci,

żeś mnie tak cudownie

stworzył!

Dziękuję Ci także

za życie członków mojej rodziny,

gdyż każdy człowiek

jest wyrazem

Twojego błogosławieństwa dla mnie,

mojej ojczyzny i całego świata.

Niestety my, grzesznicy,

często nie potrafimy przyjąć,

a niekiedy nawet wprost

odrzucamy ten Owoc Twojej miłości.

Dlatego

bardzo przepraszam Ciebie

za każdą zniewagę,

jakiej dopuściłem się

odrzucając dar życia.

Przepraszam za każde odrzucone

przez moich Rodaków dziecko poczęte,

które jest przejawem obfitości

Twojego miłosierdzia

dla rodziców, krewnych i całego narodu.

Przepraszam Cię

za każdego człowieka,

który w jakikolwiek sposób

przyczynił się do odrzucenia miłości

objawionej w zaistnieniu nowego życia.

Proszę o łaskę przebaczenia

dla mnie,

dla mojej najbliższej rodziny,

dla moich przodków i potomków.

Jednocześnie pragnę przyjąć

do swego serca

każde poczęte, a odrzucone życie.

Przyjmuję te dzieci,

którym choć nie dano

przyjść na ten świat,

to jednak żyją przed Twoim Obliczem.

Nadaję im prawa mojej rodziny

i obywatelstwo mojej Ojczyzny.

Przebacz nam i udziel daru jedności.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA SKIEROWANA DO DZIECI:

Wszystkie dzieci nienarodzone

zabite w naszych rodzinach,

te o których wiemy i te,

które są nam nieznane,

przepraszamy was

i chcemy przyjąć do serca

wasze przebaczenie.

Prosimy,

jeśli już oglądacie Boga

twarzą w twarz,

wstawiajcie się za nami,

by śmierć nie miała dostępu

do naszych rodzin.

Prosimy o modlitwę

za Polskę i cały świat,

by wrócił do Boga Ojca,

naszego Stwórcy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

PSALM 51:

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

 

Odmawiamy co najmniej jedną część – BOLESNĄ
(czyli wszystkie 5 Tajemnic),
w zależności od możliwości i pragnienia
można odmówić wszystkie IV cz. RÓŻAŃCA.


Św. Jan Paweł II

Bł. Stefan kard. Wyszyński

Ks. Franciszek Blachnicki

Św. Stanisław Papczyński

Św. Faustyna Kowalska

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Alicja Lenczewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa na zakończenie

ANTYFONA MARYJNA

Pod Twoją obronę

uciekamy się

Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić

w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

 swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano,

abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony,

do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko, biegnę,

do Ciebie przychodzę,

przed Tobą

jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie

i wysłuchaj.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

(jeżeli było wystawienie N.S.)

O zbawcza Hostio godna czci,

Co lud do niebios wiedziesz bram,

Bój srogi nęka wiernych Ci,

Daj siłę pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem

Niech będzie chwała w każdy czas;

Niech On wieczystym życiem swym,

W ojczyźnie rajskiej darzy nas.

Amen.

Przed tak wielkim Sakramentem

upadajmy wszyscy wraz;

Niech przed Nowym Testamentem

starych praw ustąpi czas;

Co dla zmysłów niepojęte,

niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi

hołd po wszystkie nieśmy dni;

Niech podaje wiek wiekowi

hymn tryumfu, dzięki, czci;

A równemu Im Duchowi

niechaj wieczna chwała brzmi.

Amen.

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

(Repositio )

 

 

 

POCZĄTEK

 

POWRÓT  >>> nabożeństwa