BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

 

NABOŻEŃSTWO
MAJOWE
„Maryjo, Ty się tym zajmij” – Św. Jan Maria Vianney
JASNY MOTYW >>>

ROZPOCZĘCIE NABOŻEŃSTWA

 

PIEŚŃ

Niechaj będzie pochwalony

od nas wszystkich uwielbiony

Przenajświętszy Sakrament

Ten niebieski testament

O zbawcza Hostio godna czci,

Co lud do niebios wiedziesz bram,

Bój srogi nęka wiernych Ci,

Daj siłę pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem

Niech będzie chwała w każdy czas;

Niech On wieczystym życiem swym,

W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

 

LITANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

 

-   Święta Maryjo,  módl się za nami.

-   Święta Boża Rodzicielko,  

-   Święta Panno nad pannami,  

-   Matko Chrystusowa,  

-   Matko Kościoła,  

-   Matko miłosierdzia, 

-   Matko łaski Bożej,  

-   Matko nadziei,

-   Matko nieskalana,  

-   Matko najczystsza,  

-   Matko Dziewicza,  

-   Matko nienaruszona,  

-   Matko najmilsza,  

-   Matko przedziwna,  

-   Matko dobrej rady,  

-   Matko Stworzyciela,  

-   Matko Zbawiciela,  

-   Panno roztropna,  

-   Panno czcigodna,  

-   Panno wsławiona,  

-   Panno można,  

-   Panno łaskawa,  

-   Panno wierna,  

-   Zwierciadło sprawiedliwości,  

-   Stolico mądrości,  

-   Przyczyno naszej radości,  

-   Przybytku Ducha Świętego,  

-   Przybytku chwalebny,  

-   Przybytku sławny pobożności,  

-   Różo duchowna,  

-   Wieżo Dawidowa,  

-   Wieżo z kości słoniowej,  

-   Domie złoty,  

-   Arko przymierza,  

-   Bramo niebieska,  

-   Gwiazdo zaranna,  

-   Uzdrowienie chorych,  

-   Ucieczko grzesznych,  

-   Pociecho migrantów,

-   Pocieszycielko strapionych,  

-   Wspomożenie wiernych,  

-   Królowo Aniołów,  

-   Królowo Patriarchów,  

-   Królowo Proroków,  

-   Królowo Apostołów,  

-   Królowo Męczenników,  

-   Królowo Wyznawców,  

-   Królowo Dziewic,  

-   Królowo Wszystkich Świętych,  

-   Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  

-   Królowo Wniebowzięta,  

-   Królowo Różańca Świętego,  

-   Królowo rodzin,  

-   Królowo pokoju,  

-   Królowo Zakonu Serafickiego,

-   Królowo Polski,  

-   Królowo świata,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

OKRES ZWYKŁY

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

POCZĄTEK

ANTYFONA

 

 

OKRES ADWENTU

K.    Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W.   I poczęła z Ducha Świętego.

 

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

POCZĄTEK

ANTYFONA

 

 

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

K.    Po narodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.

W.   Bogurodzico, przyczyń się za nami.

 

Módlmy się:

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcą życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

POCZĄTEK

ANTYFONA

 

 

OKRES WIELKANOCNY

K.    Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

W.   Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

POCZĄTEK

ANTYFONA

 

 

 

 

 

 

 

ANTYFONA MARYJNA

Pod Twoją obronę

uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami

racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

 

MODLITWA ŚW. BERNARDA 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

 

( albo MODLITWA pap. LEONA XIII )

Do Ciebie, święty Józefie,

uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy

Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy

o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła

z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość,

którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus

nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem

dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy

Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem

Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze,

wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie

z niebiańską pomocą w tej walce

z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś

Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,

które groziło Jego życiu,

tak teraz broń

świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek

i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas

nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem

i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie,

umrzeć pobożnie i osiągnąć

wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

POWRÓT

ZAKOŃCZENIE

 

( JEŻELI W MAJU ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, TO: )

NOWENNA
przed Zesłaniem Ducha Świętego

 

Akt oddania

Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie

w macierzyńską niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić

z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna,

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym królestwem

Twego Syna i Twoim. Amen.

 

 (Akt oddania obdarzony przez Ojca Świętego bł. Pawła VI odpustami).

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

 

POWRÓT

ZAKOŃCZENIE

 

 

 

 

 

SUPLIKACJE

( W CZASIE PANDEMII )

Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas Panie!

Od nagłej a niespodziewanej śmierci

Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy

Wysłuchaj nas Panie!

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE

O zbawcza Hostio godna czci,

Co lud do niebios wiedziesz bram,

Bój srogi nęka wiernych Ci,

Daj siłę pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem

Niech będzie chwała w każdy czas;

Niech On wieczystym życiem swym,

W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

Przed tak wielkim Sakramentem

upadajmy wszyscy wraz;

Niech przed Nowym Testamentem

starych praw ustąpi czas;

Co dla zmysłów niepojęte,

niech dopełni wiara w nas.

 

Bogu Ojcu i Synowi

hołd po wszystkie nieśmy dni;

Niech podaje wiek wiekowi

hymn tryumfu, dzięki, czci;

A równemu Im Duchowi

niechaj wieczna chwała brzmi.

Amen.

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

 

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

(Repositio )

 

 

 

POCZĄTEK

 

 

 

 

POWRÓT  >>> nabożeństwa