MARYJO,
TY SIĘ TYM ZAJMIJ
(Św. Jan Chrzciciel Maria Vianney)
JASNY MOTYW >>>

Cykl 20 nabożeństw  (różaniec, medytacja, modlitwa wiernych) połączonych tematycznie z kolejnymi Tajemnicami Różańca

 


(DO POBRANIA >>> TEKST CAŁEGO NABOŻEŃSTWA)

 

 

WPROWADZENIE

DLACZEGO  ‘5’ 
a nie np. 7 lub 9 SOBÓT ?

WARUNKI NABOŻEŃSTWA
„I SOBÓT”

POWRÓT >>> I-sze SOBOTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć M.B. Bolesnej?

 

Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim (…), poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje:

 

Córko, motyw jest prosty:

Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw

wypowiadanych przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

PIERWSZE:

Bluźnierstwa

przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

 

DRUGIE:

Bluźnierstwa

przeciwko Jej Dziewictwu.

 

TRZECIE:

Bluźnierstwa

przeciwko Bożemu Macierzyństwu,

kiedy jednocześnie uznaje się Ją

wyłącznie jako Matkę człowieka.

 

CZWARTE:

Bluźnierstwa tych,

którzy starają się otwarcie

zaszczepić w sercach dzieci

obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść

do tej Niepokalanej Matki.

 

PIĄTE:

Bluźnierstwa tych,

którzy urągają Jej bezpośrednio

w Jej świętych wizerunkach.

Oto, droga córko, motyw, który kazał

Niepokalanemu Sercu Maryi

prosić mnie o ten mały

akt wynagrodzenia.

A poza względem dla Niej

chciałem poruszyć moje miłosierdzie,

aby przebaczyło tym duszom,

które miały nieszczęście

Ją obrazić.

Co do ciebie, zabiegaj nieustannie

swymi modlitwami i ofiarami,

aby poruszyć Mnie

do okazania tym biednym duszom

miłosierdzia”.

 

Jezus powiedział do siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

 

POWRÓT

WARUNKI

 

 

 

 

 

 

 

Warunki nabożeństwa pierwszych sobót:

 

Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.

 

„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Spowiedź można odbyć na przykład

w ramach pierwszego piątku miesiąca,

pamiętając jednak o intencji wynagradzającej

Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi - co istotne - należy przystąpić

z intencją zadośćuczynienia za zniewagi

wobec Niepokalanego Serca Maryi.

Intencję można wzbudzić

podczas przygotowania się do spowiedzi

lub w trakcie otrzymywania

rozgrzeszenia.

 

Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą.

 

Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.

Rozpoczynając różaniec

należy wzbudzić intencję wynagradzającą,

powiedzieć Matce Najświętszej,

że będziemy się modlić,

by ratować grzeszników

i okazać Jej dowód miłości.

Po każdej tajemnicy różańca

należy odmówić Modlitwę:

„O mój Jezu,

przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują

Twojego miłosierdzia.”

 

Warunek 4 - rozmyślanie (15-min) nad tajemnicami różańcowymi w I Sobotę

Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania

o ściśle określonej przez niebo tematyce:

mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca.

Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą,

również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła.

Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników,

którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej

ani być Jej dziećmi,

którzy okazują Maryi obojętność,

a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią,

by pomniejszyć Jej chwałę.

 

POCZĄTEK

 

 

POWRÓT >>> I-sze SOBOTY

 

 

 

 

 

(Opr. o. Adalbertus na podstawie „Pierwsze Soboty Miesiąca”, wyd. APOSTOLICUM, Ząbki 2018)