TEMATY 
NABOŻEŃSTW  i  MEDYTACJI ( 20 kolejnych miesięcy )
JASNY MOTYW >>>
 

Cykl 20 nabożeństw  (różaniec, medytacja, modlitwa wiernych) połączonych tematycznie z kolejnymi Tajemnicami Różańca 

 

 

TAJEMNICE RADOSNE

1

(1) Zwiastowanie N. M. P.

2

(2) Nawiedzenie Św. Elżbiety

3

(3) Narodzenie Jezusa

4

(4) Ofiarowanie Jezusa

5

(5) Odnalezienie Jezusa

TAJEMNICE ŚWIATŁA

6

(1) Chrzest Jezusa w Jordanie

7

(2) Gody w Kanie Galilejskiej

8

(3) Głoszenie Ewangelii

9

(4) Przemienienie - Góra Tabor

10

(5) Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE

11

(1) Modlitwa w Ogrójcu

12

(2) Biczowanie Pana Jezusa

13

(3) Cierniem ukoronowanie

14

(4) Niesienie krzyża

15

(5) Śmierć Jezusa na krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE

16

(1) Zmartwychwstanie Jezusa

17

(2) Wniebowstąpienie Jezusa

18

(3) Zesłanie Ducha Świętego

19

(4) Wniebowzięcie Maryi

20

(5) Ukoronowanie Maryi

 

 

 

 


(TEKST CAŁEGO NABOŻEŃSTWA >>> DO POBRANIA)

 

 

POCZĄTEK

 

 

POWRÓT >>> I-sze SOBOTY

 

 

 

 

 

 

(Opr. o. Adalbertus na podstawie „Pierwsze Soboty Miesiąca”, wyd. APOSTOLICUM, Ząbki 2018)