BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

 

I  CZWARTEK
NABOŻEŃSTWO
dziękczynne za Eucharystię i Kapłaństwo
JASNY MOTYW >>>

 

 

 

ROZPOCZĘCIE NABOŻEŃSTWA

 

PIEŚŃ

Niechaj będzie pochwalony

od nas wszystkich uwielbiony

Przenajświętszy Sakrament

Ten niebieski testament

O zbawcza Hostio godna czci,

Co lud do niebios wiedziesz bram,

Bój srogi nęka wiernych Ci,

Daj siłę pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem

Niech będzie chwała w każdy czas;

Niech On wieczystym życiem swym,

W ojczyźnie rajskiej darzy nas.

Amen.

MODLITWA

 

 

 

 

 

Modlitwa Św. Jana Marii Vianneya

Kocham Cię, o mój Boże

i moim jedynym pragnieniem

jest kochać Cię  aż do ostatniego

tchnienia mego życia.

Kocham Cię, o mój Boże,

nieskończenie dobry

i wolę umrzeć kochając Cię,

niż żyć bez miłości do Ciebie.

Kocham Cię, o Boże mój,

i pragnę nieba jedynie

dla szczęścia doskonałego

kochania Ciebie

Kocham Cię, o mój Boże,

I lękam się piekła jedynie dlatego,

że nie ma w nim tej słodkiej

pociechy kochania Ciebie.

O Boże mój,

jeśli mój język nie jest zdolny

mówić w każdej chwili,

iż Cię kocham,

chcę, aby moje serce

powtarzało Ci to

za każdym moim tchnieniem.

Ach! Uczyń mi tę łaskę

cierpienia z miłości do Ciebie

i kochania Cię w cierpieniu,

i spraw, bym oddał ducha

kochając Cię i czując, że Cię kocham.

Im bardziej jestem końca,

tym bardziej Cię błagam,

byś zwiększył i udoskonalił

moją miłość.

I tak niech się stanie.

Amen.

 

LITANIA do NAJDROŻSZEJ
KRWI CHRYSTUSA PANA
LUB

LITANIA do CHRYSTUSA,
KAPŁANA I OFIARY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITANIA do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas

-   Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,     

-   Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,     

-   Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,   

-   Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,   

-   Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,    

-   Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,     

-   Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,   

-   Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,      

-   Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, 

-   Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,      

-   Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,        

-   Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, 

-   Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,      

-   Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,       

-   Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,     

-   Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,   

-   Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,   

-   Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, 

-   Krwi Chrystusa, otucho umierających,   

-   Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,      

-   Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,      

-   Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,   

-   Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,       

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W.   I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

POCZĄTEK

MODLITWA

 

 

 

 

 

 

 

 

Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Jezu, Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.

-   Jezu, Kapłanie wieczny na wzór Melchizedeka,

-   Jezu, Kapłanie posłany przez Boga dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,

-   Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy ustanowiłeś wzór wieczystej Ofiary,

-   Jezu, Kapłanie żyjący na wieki, aby się wstawiać za nami,

-   Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą,

-   Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,

-   Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,

-   Jezu, Kapłanie naszej wiary,

-   Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,

-   Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,

-   Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,

-   Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,

-   Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,

-   Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,

-   Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,

-   Jezu, Kapłanie, Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,

-   Jezu, Kapłanie, Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,

-   Jezu, Kapłanie, Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechów Krwią swoją,

-   Jezu, Kapłanie, Ty wydałeś samego siebie jako dar i ofiarę dla Boga,

-   Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,

-   Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,

-   Jezu, Ofiaro przebłagalna,

-   Jezu, Ofiaro pokój przynosząca,

-   Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,

-   Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,

-   Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,

-   Jezu, Ofiaro wiecznie żywa,

 

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,

 

-   Od lekkomyślnego przyjęcia święceń, wybaw nas, Panie,

-   Od grzechu świętokradztwa,

-   Od ducha nieumiarkowania,

-   Od nieuczciwego zysku,

-   Od grzechu symonii,

-   Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,

-   Od umiłowania świata i jego marności,

-   Od niegodnego sprawowania Twoich świętych misteriów,

 

-   Przez Twoje wieczne kapłaństwo, wybaw nas, Panie,

-   Przez święte namaszczenie, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,

-   Przez Twego kapłańskiego ducha,

-   Przez posługiwanie, którym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,

-   Przez krwawą ofiarę z samego siebie, raz złożoną na krzyżu,

-   Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,

-   Przez Boską władzę, którą w sposób niewidzialny pełnisz za pośrednictwem Twoich kapłanów,

 

-   Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.

-   Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi  pasterzy według Twego Serca,

-   Prosimy Cię, abyś ich napełnił duchem Twojego kapłaństwa,

-   Prosimy Cię, aby usta kapłanów strzegły wiedzy,

-   Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo wiernych robotników,

-   Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę świętych szafarzy Twoich misteriów,

-   Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby według Twojej woli,

-   Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze, umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,

-   Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć Najświętszego Sakramentu,

-   Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych, którzy wiernie Tobie służyli.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie

 

Jezu, Kapłanie, usłysz nas

Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas

 

Módlmy się.

Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriów, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Módlmy się.

Boże, Ty dla Twojej chwały i dla zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie Krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego Krzyża i Zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

MODLITWA

 

 

 

 

MODLITWA za KAPŁANÓW

Święty Józefie.

Przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi,

prosimy Cię,

abyś pod swoją szczególną opiekę

przyjąć raczył wszystkich Kapłanów

i wyjednał im gorliwość,

czystość serca, mężną wiarę,

ducha ofiary i poświęcenia.

Oby gotowi byli raczej ponieść

męczeństwo i śmierć,

niż znieważyć świętą godność

powołania swego.

Święty Józefie.

Ty widzisz w jakich trudnościach

żyją słudzy Pana na ziemi,

proś zatem za nimi Jezusa i Maryję.

Otaczaj ich nieustanną opieką,

wzbudzaj nowe powołania,

aby nie brakło robotników

na Pańskim żniwie.

Amen.

 

 

POCZĄTEK

MODLITWA

 

 

 

 

 

S. Gertruda

Jezu, zanurzam w Twojej

Przenajdroższej Krwi cały ten dzień.

Zanurzam ludzi, których spotkałem:

błogosław tym, którzy myśleli

albo mówili o mnie dobrze,

którzy wyświadczyli mi dobro.

Błogosław także tym,

którzy wyrażali się o mnie źle

 - niech ich myśli i słowa

mnie nie dotykają,

ale im też nie szkodzą,

jeśli mieli rację - przepraszam,

jeśli nie mieli - wybaczam.

Popełnione wobec mnie zło

obróć w dobro - ich i moje.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie,

wszystkie sytuacje, które dziś zaistniały,

wszystkie sprawy, które załatwiłem,

rozmowy, które przeprowadziłem.

Zanurzam wszystko, co zrobiłem,

co było dobrze - pobłogosław,

co było źle - napraw

w swoim miło­sierdziu.

Proszę, aby Twoja Krew

przenikała te osoby i sprawy,

przynosząc według Twojej woli

uwolnienie, oczyszczenie,

uzdrowienie i uświęcenie.

Niech zajaśnieje chwała Twojej Krwi

i objawi się jej moc.

Cały dzień składam Bogu Ojcu

przez wstawiennictwo Maryi,

zawierzając Jej moją przeszłość,

przyszłość i teraźniejszość,

bez warunków i bez zastrzeżeń.

Proszę Cię, Jezu,

o dobrą i spokojną noc

dla mnie i moich bliskich

oraz o dobrą śmierć dla tych,

którzy dzisiaj przejdą do wieczności.

Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

ZAKOŃCZENIE

 

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE

O zbawcza Hostio godna czci,

Co lud do niebios wiedziesz bram,

Bój srogi nęka wiernych Ci,

Daj siłę pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem

Niech będzie chwała w każdy czas;

Niech On wieczystym życiem swym,

W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

Przed tak wielkim Sakramentem

upadajmy wszyscy wraz;

Niech przed Nowym Testamentem

starych praw ustąpi czas;

Co dla zmysłów niepojęte,

niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi

hołd po wszystkie nieśmy dni;

Niech podaje wiek wiekowi

hymn tryumfu, dzięki, czci;

A równemu Im Duchowi

niechaj wieczna chwała brzmi.

Amen.

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

 

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

(Repositio )

 

 

 

POCZĄTEK

 

 

 

 

POWRÓT  >>> nabożeństwa