BUDZĄ SIĘ MOJE OCZY PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus – modltewnik prywatny)

 

MODLITWY
do
ŚW. ANTONIEGO

JASNY MOTYW >>>

Św. Antoni z Padwy (prawdziwe imię Ferdynand Bullone) urodził się 15 sierpnia 1195 r. w Lizbonie w Portugalii w święto Wniebowzięcia Matki Bożej. W roku 1210 wstępuje do klasztoru kanoników św. Augustyna pw. św. Wincentego męczennika w Lizbonie. Po dwóch latach, w 1212 r. przenosi się do klasztoru pw. św. Krzyża w Coimbrze. Pozostaje tam przez 8 lat, poświęcając się studiom. Dowiedziawszy się, że 16 stycznia 1220 r. pięciu Braci Mniejszych ponosi śmierć męczeńską w Maroku, zapragnął naśladować bohaterstwo tych obrońców wiary.

 

 

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO

KORONKA DO ŚW. ANTONIEGO

PROŚBA O SZCZEGÓLNĄ ŁASKĘ

 

 

 

 

 

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

-         Święty Antoni Padewski, módl się za nami

-         Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,

-         Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,

-         Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka,

-         Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

-         Święty Antoni, perło ubóstwa,

-         Święty Antoni, lilio czystości,

-         Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa,

-         Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,

-         Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

-         Święty Antoni, wzorze miłości Bożej,

-         Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

-         Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,

-         Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo,

-         Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

-         Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,

-         Święty Antoni, bojowniku wiary,

-         Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

-         Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,

-         Święty Antoni, nawracający grzeszników,

-         Święty Antoni, pogromco występków,

-         Święty Antoni, aniele pokoju,

-         Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,

-         Święty Antoni, zwycięzco serc,

-         Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

-         Święty Antoni, postrachu złych duchów,

-         Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

-         Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione,

-         Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

-         Święty Antoni, święty całego świata,

-         Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego,

-         Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,

-         Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

K:  Módl się za nami święty Antoni.

W: Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowi.

 

POCZĄTEK

NOWENNA

 

 

 

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO

 

Nowennę do św. Antoniego z Padwy odmawia się przez dziewięć kolejnych dni.

 

 

MODLITWA WSTĘPNA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY

O przeczysta lilio niewinności,

drogi klejnocie ubóstwa,

jasna gwiazdo świętości,

chwalebny św. Antoni,

który miałeś szczęście

piastować na rękach

Boskie Dzieciątko;

oto ja pełen nędzy wszelakiej,

uciekam się do Ciebie,

błagając,

byś mię wziął w Swoją opiekę.

Jeśli potrzebujemy cudu czy łaski

Kościół Święty wzywa nas,

byśmy się do Ciebie uciekali.

Ufny więc w Twoją opiekę

błagam Cię św. Antoni,

racz mi wyprosić u Boga łaskę

szczerego żalu za grzechy

i łaskę miłowania Boga

nade wszystko.

Ufam, że za Twoją przyczyną

zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół

swej duszy

i będę służył Bogu, Ojcu najlepszemu

przez całe swe życie

w świętości i sprawiedliwości,

by potem z Tobą

kochać i uwielbiać Go

na wieki w niebie.

Amen.

 

KOLEJNE DNI NOWENNY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROŚBA O SZCZEGÓLNĄ ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ PIERWSZY

ROZMYŚLANIE

Św. Antoni słyszy w swej duszy słodkie wołanie Chrystusa: “Pójdź za mną”.

Natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się sławy światowej i mimo młodziutkiego wieku przywdziewa habit zakonu Kanoników Regularnych.

Na wzór św. Antoniego bądź zawsze posłuszny wszystkim natchnieniom łaski i nie zatapiaj się nigdy zupełnie w rzeczach ziemskich, gdyż one nie są ostatecznym celem Twego życia, lecz tylko środkiem do osiągnięcia właściwego celu.

MODLITWA

O św. Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie.

Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże.

Proszę Cię gorąco, wyjednaj mi u Boga łaskę, naśladowania Ciebie, bym nie przywiązywał się do marności tego świata.

Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty. Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

PROŚBA o ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ DRUGI

ROZMYŚLANIE

Święty Antoni, zobaczywszy ciała pięciu franciszkanów, którzy ponieśli śmierć męczeńską za wiarę w Afryce zapragnął również śmierci męczeńskiej.

Przyjął więc habit Patriarchy Serafickiego - św. Franciszka i udał się w podróż do Maroko, by tam życie swe złożyć Bogu w ofierze.

Opatrzność Boża pokierowała jednak inaczej krokami jego życia.

Z powodu ciężkiej choroby zmuszony był wrócić do kraju.

To bolesne doświadczenie nie złamało go.

Z czułym zapałem oddał się pracy nad zbawieniem dusz nieśmiertelnych.

Dla siebie niczego nie pragnął.

Chciał tylko, żeby wszyscy kochali Boga prawdziwego i Jego Matkę Najświętszą.

A ty, czy w swoich planach i dążeniach masz na celu jedynie chwałę Bożą,

czy może szukasz tylko własnego zadowolenia?

Jak się zachowujesz w chwilach zawodów i niepowodzeń?

Pamiętaj, że Opatrzność Boża, czuwa nad każdym twoim krokiem.

Bądź zawsze gotowy przyjąć z ręki Bożej nie tylko dobrodziejstwa, ale także i krzyżyki.

MODLITWA

O chwalebny św. Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem “męczennika pragnienia” - wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Najwyższego, spełnienia Jego świętej woli i zbawienia swej duszy.

Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i spokojem. Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

PROŚBA o ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ TRZECI

ROZMYŚLANIE

Święty Antoni zrozumiał, że Bóg nie żąda od niego śmierci męczeńskiej wśród pogan.

Dlatego usunął się na puszczę w Monte Paulo we Włoszech i został męczennikiem pokuty.

Biczował swe ciało aż do krwi i wycieńczał je rozmaitymi umartwieniami.

Jeżeli św. Antoni, mimo świątobliwego życia tak ostrej i srogiej poddawał się pokucie, to jakże ja winienem pokutować, którego życie jest jednym pasmem grzechów?

MODLITWA

O św. Antoni, mimo swej niewinności umartwiałeś okrutnie swe ciało, stałeś się męczennikiem pokuty.

Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą.

Zaklinam Cię, święty i miłosierny mój Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha pokuty. Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

PROŚBA o ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ CZWARTY

ROZMYŚLANIE

Pan Bóg udarował św. Antoniego najpiękniejszymi przymiotami natury i łaski.

Święty zawsze jednak pokornie myślał o sobie i uważał się za najpodlejszego z ludzi, za największego grzesznika.

Starał się dojść aż do najwyższego stopnia pokory.

Weź sobie i ty za wzór św. Antoniego i nie daj się nigdy unieść pysze.

Staraj się zawsze być pokornym we wszystkich myślach, słowach i uczynkach.

MODLITWA

O św. Antoni widok Twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia we wszystkich swych czynnościach zawstydza mnie.

Albowiem ja, który przed Bogiem jestem prochem i niczem, szukam tylko swego wyniesienia a poniżenia drugich.

Odtąd chcę zmienić dotychczasowe życie i stać się Twym gorliwym naśladowcą.

Wyjednaj mi u tronu Najwyższego, łaskę ukochania pokory a znienawidzenia szatańskiej pychy. Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

PROŚBA o ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ PIĄTY

ROZMYŚLANIE

Święty Antoni, mimo zniewag i prześladowań doznawanych od heretyków, mimo nienawiści ze strony nieprzyjaciół, nigdy nawet na chwilę nie stracił cierpliwości.

Ustawicznie błagał Boga o łaskę nawrócenia i darowania im win.

Pamiętaj, że i ty na wzór św. Antoniego masz obowiązek nie tylko znosić cierpliwie prześladowania i krzywdy ci wyrządzone, ale nadto powinieneś się modlić za tych, którzy ci je wyrządzili.

MODLITWA

O wielki, Święty Cudotwórco!

Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców.

Boli mnie za to i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt i nienawiść jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili.

O, jakże byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości. Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

PROŚBA o ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ SZÓSTY

ROZMYŚLANIE

Święty Antoni wśród cierpień i dolegliwości ciała, wśród krzywd i obelg prześladowców, wśród jakichkolwiek nieszczęść zawsze z uległością poddawał się wyrokom Bożej Opatrzności i nigdy nie szemrał przeciwko Woli Bożej.

I ty także we wszystkich cierpieniach, we wszystkich krzyżach, które ci Pan Bóg ześle, w ogóle w każdej okoliczności zdaje się na Wolę Bożą bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń.

MODLITWA

O święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej, jakimże gorzkim jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom Bożej Opatrzności.

Chorobę i cierpienia, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam za największą karę.

Prześladowania, które przecież, dają mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą niesprawiedliwość.

Uproś mi u Boga święty mój Opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg zesłać raczy. Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

PROŚBA o ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ SIÓDMY

ROZMYŚLANIE

Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca.

Za największe zaś nieszczęście uważał grzech.

Do tego stopnia go nienawidził, że całe swe życie poświęcił walce ze złem.

Chciał niejako żarem swych słów wypalić grzech z serc ludzkich i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności.

Za worem świętego Antoniego unikaj i ty grzechu, i żyj w niewinności.

Staraj się też innych pociągnąć do świętości życia braterskim upomnieniem a szczególnie dobrym przykładem.

MODLITWA

O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże daleko mi do Twych wyżyn świętości.

Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład, sługą byłem szatana.

Czuję, że grzech ten najstraszniejszy nieprzyjaciel mej duszy, zgubi mnie na wieki, jeśli Ty o św. Antoni, nie wyprosisz mi u Boga łaski nienawiści grzechu i odwodzenia innych od niego.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

PROŚBA o ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ ÓSMY

ROZMYŚLANIE

Święty Antoni czuwał zawsze nad swoimi zmysłami.

Nigdy nie dopuścił do najmniejszego uniesienia się czy zadowolenia, które by mogło przyćmić czystość Jego świętej duszy.

Ten sam cel życia, jaki miał święty Antoni, masz i ty, i do tej samej świętości jesteś stworzony.

Bądź więc ostrożnym i czuwaj nad swymi zmysłami, ponieważ one są głównymi pobudkami do grzechu, do utraty łaski poświęcającej.

MODLITWA

O święty Antoni, jakże ja inaczej postępuje od Ciebie.

Nie czuwam nad swymi zmysłami.

Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do moje duszy.

Wyszukuję nawet okazje, by tylko zmysłom dogodzić.

I tak staję się sprawcą swych duchowych upadków.

Chcę się poprawić. Lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia.

Dlatego proszę Cię usilnie, o święty mój Obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga, bym trzymał zawsze na wodzy swe zmysły i umartwiał je tym więcej, im niżej upadałem.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

PROŚBA o ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

ROZMYŚLANIE

Święty Antoni po dokonaniu ziemskiego żywota pełen zasług i cnót heroicznych, otrzymał od Boga w nagrodę za niewinne i umartwione życie, wieniec chwały, zgotowany mu od założenia świata.

I ty przeznaczony masz wieniec chwały. Wiara święta cię, o tym poucza.

Aby go jednak osiągnąć winieneś żyć na wzór św. Antoniego i wytrwać w dobrym aż do końca.

MODLITWA

Święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Marii na ustach.

Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz nic nie czynię, by na nią zasłużyć.

Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć.

Pragnąłbym cieszyć się z Tobą na wieki - lecz nie mam ochoty cierpieć.

Słowem, chciałbym się dostać do nieba, ale bez żadnego trudu.

Święty mój Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną.

Kocham Cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, bym żył odtąd prawdziwie po katolicku, a kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się z Tobą na wieki.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

POCZĄTEK

PROŚBA o ŁASKĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA - PROŚBA O ŁASKĘ

 

Modlitwa dla uproszenia sobie szczególnej łaski u Boga za przyczyną św. Antoniego.

(Ułożona przez J. E. ks. kardynała Parocchi wicekanclerza św. Kościoła Rzymskiego).

Przedziwny i chwalebny

św. Antoni,

wsławiony przez Swe cuda

i przez łaskawość Jezusa, Chrystusa,

którą Ci okazał,

gdy przyjąwszy postać Dzieciny,

na Twych rękach

spocząć raczył.

Wyjednaj mi u Jego dobroci

łaskę, której z całego serca pragnę…

(tu wymień łaskę o którą prosisz).

Ty, który zawsze byłeś tak litościwy

względem biednych grzeszników,

nie zważaj

na me przewinienia i grzechy,

ale na chwałę Boga,

która raz jeszcze będzie

przez Cię wsławiona,

oraz na zbawienie mej duszy,

którego nie racz rozłączać

od mej prośby,

z takim upragnieniem

przeze mnie pożądanej.

Dowodem mej wdzięczności

dla Ciebie, o św. Antoni,

niech będzie ta skromna jałmużna,

którą składam

na wsparcie dla ubogich.

Obym kiedyś z nimi za łaska Bożą

przez Twą przyczynę,

posiadł Królestwo Niebieskie.

Amen.

(Ojciec św. Leon XIII dekretem św. Kongregacji Odpustów dnia 15 maja 1899 r. udzielił 380 dni odpustu wszystkim tym, którzy, żałując za swe grzechy odmówi powyższą modlitwę. Odpust ten można także ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące).

 

Modlitwa dziękczynna za otrzymaną łaskę

 Chwalebny Cudotwórco,

Ojcze ubogich,

który w cudowny sposób

odkryłeś serce bogacza,

a Swe poświęciłeś

cierpieniom nieszczęśliwych,

a także prośby nasze raczyłeś

zanieś przed tron Boga

i wyjednać u Niego

ich wysłuchanie,

jako znak naszej wdzięczności

przyjmij tę małą ofiarę,

która składam u stóp Twoich

ku wsparciu nieszczęśliwych.

Niech ten datek mały

wyjdzie na po żytek biednym,

jako i nam był pożyteczny.

Tak ich jak i nas wspiera,

o św. Antoni, swą łaskawością

w potrzebach naszych doczesnych,

a jeszcze więcej

w potrzebach duchownych,

teraz i w godzinę śmierci.

Amen.

 

(Ojciec św. Leon XIII dekretem św. Kongregacji Odpustów, dnia 13 lipca 1896 r. nadał 100 dni odpustu, którego raz na dzień mogą dostąpić ci wszyscy, którzy z sercem skruszonym odmówią powyższą modlitwa dziękczynną na cześć św. Antoniego. Odpust ten można także ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące).

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

KORONKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORONKA DO ŚW. ANTONIEGO

 

Koronka do św. Antoniego składa się z 13 Ojcze nasz, 13 Zdrowaś Maryjo i 13 Chwała Ojcu. Przed każdym Ojcze nasz odmawia się krótką modlitwę na pamiątkę 13 przywilejów, czyli łask szczególnych, które Św. Cudotwórca otrzymał od Pana Boga. Te przywileje opiewa hymn do św. Antoniego “Siquaeris” (“Jeśli pytasz o cuda”) ułożony przez serafickiego doktora św. Bonawenturę.
Koronka ta także służyć może jako nabożeństwo trzynastodniowe w celu przygotowania się do uroczystości św. Antoniego.

 

 

DALEJ >>>

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.

K.  Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie. pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu… 

1. MORS – ŚMIERĆ

O Najchwalebniejszy Cudotwórco św. Antoni, otrzymałeś od Boga moc wskrzeszania umarłych i rzeczywiście wielu do życia przywróciłeś. Ulituj się nade mną, wskrześ duszę moją ze strasznej śmierci grzechowej i spraw, by odtąd żyła zawsze życiem łaski.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

2. ERROR – BŁĄD

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, który obdarzony nadprzyrodzoną mądrością, tylu uwolniłeś z przepaści niewiary i herezji. Spuść promień Swej mądrości na tych wszystkich, którzy błąkają się po drogach bezbożności i występku, aby przejrzeli i powrócili do Wiary św. Chrystusowej.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

3. CALAMITAS – UTRAPIENIE

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, tysiące grzeszników nawróciłeś do Boga i zaprowadziłeś do nieba. Uchroń mnie od największego nieszczęścia, od potępienia wiecznego i spraw, bym mógł wraz z Tobą oglądać Boga w niebieskich przybytkach.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

4. DEMON – CZART

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, tak wielki moc posiadałeś nad piekłem, że byłeś postrachem szatanów. Dopomóż mi w walce z napaściami diabelskimi, abym zwyciężył swego najgorszego nieprzyjaciela i zatriumfował na wieki.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

5. LEPRA FUGIUNT – TRĄD ZNIKA

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Swą dziewiczą niewinnością zasłużyłeś Sobie piastować na ręku Boskie Dzieciątko. Oczyść, proszę Cię, duszę i ciało moje z obrzydliwego trądu grzechów nieczystych i spraw, bym już nigdy ich nie popełniał.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

6. AEGRI SURGUNT SANI – CHORZY BIORĄ UZDROWIENIE

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wielu chorym zdrowie przywróciłeś. Okaż i nade mną, błagam Cię, moc Swoją i uwolnij ciało moje od jakichkolwiek niemocy i cierpienia, jeżeli to tylko nie będzie przeszkodę dla mego zbawienia.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

7. CEDUNT MARS – WZBURZONE MORZA CICHNĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, uciszałeś wzburzone morza i ratowałeś życie zagrożonym podróżnym, prowadząc ich do bezpiecznej przystani. Proszę Cię, nie daj zginąć mej duszy, lecz wolną i bezpieczną od burz tego życia, zaprowadź do pożądanego portu wiecznego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwata Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

8. VINCULA – OKOWY SPADAJĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, spojrzyj, ilu to więzami skrępowana jest dusza moja i jak strasznie ściskają ją nieprzyjaciele. Błagam Cię więc uwolnij ją od tych więzów. Zaprowadź do Jezusa i Marii i złącz ją z Nimi więzami Bożej miłości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

9. MEMBRA – CZŁONKI ODRASTAJĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wiele prac podjąłeś i wiele trudu poniosłeś, by połączyć porozrywane członki mistycznego ciała Kościoła św. Spojrzyj, dziś piekło, znowu szaleje przeciw Kościołowi św. i jego wyznawcom. Proszę Cię, miej litość nad nami, osusz łzy nasze i spraw, by wszyscy powrócili na macierzyńskie łono Kościoła św.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

10. RESQUE PERDITAS – ZGUBY SIĘ ODNAJDUJĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Bóg Cię obdarzył szczególniejszym przywilejem odnajdywania rzeczy zgubionych. Spraw, bym odnalazł raz z łaski Bożej, najkosztowniejszy skarb cnót wszelakich, a znalazłszy, nigdy go nie stracił.


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

11. PETUNT ET ACCIPIUN etc. – KAŻDY KTO Z WIARĄ PROSI itd..

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, zawsze opiekowałeś się i opiekować się nie przestaniesz wszystkimi, którzy się do Ciebie uciekają, choćby byli najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Chociaż niegodny proszę Cię, ulituj się nade mną biednym grzesznikiem i nie odmawiaj mi Swej pomocy w potrzebie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…

 

 

DALEJ >>>

 

 

12. PEREUNT PERICULA – NIEBEZPIECZEŃSTWA ZNIKNĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, patrz, ile to niebezpieczeństw zagraża życiu mojemu, tak co do duszy jak co do ciała. Wyrzecz słowo jedno Swym błogosławionym językiem, a będę od nich uwolniony. Przede wszystkim jednak zachowaj mnie od grzechu, tego największego nieszczęścia, które ciągle zagraża zbawieniu mej duszy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcze…

 

 

DALEJ >>>

 

 

13. CESSANT ET NECESSITAS etc.– W POTRZEBACH STARANIE itd.

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, od siedmiu już przeszło wieków; nie tylko Padwa, ale każdy zakątek ziemi błogosławi i czci Twoje imię. Bo nie ma nędzy z której byś nie wybawił, nie ma utrapienia, nad którym byś się nie ulitował. Dlatego proszę Cię pokornie bądź moim protektorem i obrońcą. Pozwól, bym Cię czcił i błogosławił przez całe życie, o łaskawy mój Opiekunie, Cudotwórco i Święty.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …,
Chwała Ojcu…

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

 

 

 

 

Po skończeniu koronki odmawia się następującą modlitwę:

 MODLITWA

Upadam przed Tobą na kolana,

o najchwalebniejszy Cudotwórco,

św. Antoni.

Bóg powierzył Ci skarby

Swego miłosierdzia,

abyś w każdej chwili

mógł z nich czerpać

dla dobra tych, którzy Cię kochają.

Uwielbiam Boga i dzięki Mu składam

za te trzynaście szczególniejszych

łask i przywilejów,

którymi Cię obdarzył,

a którymi i ja niegodny,

chciałem Ciebie dziś uczcić,

prosząc o opiekę nad sobą.

Przede wszystkim zaś

błagam Cię o łaskę,

bym mógł umrzeć

na łonie Matki naszej

Kościoła Świętego,

zaopatrzony św. Sakramentami.

By ostatnie me słowa były:

Jezus, Maria, Józef!

Spodziewam się, że taką prośbę

miłościwie wysłuchasz.

Bo pragnę tam tylko zdążać,

gdzie Ty królujesz,

by Ci dziękować i błogosławić

na wieki.

 

RESPONSORIUM “SI QUAERIS”

do Św. Antoniego z Padwy

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,

Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.

Morze się ucisza, czarty uciekają,

Umarli na nowo do życia wracają.

Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,

Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.

Morze się ucisza, czarty uciekają,

Umarli na nowo do życia wracają.

Kalecy się cieszą swoim uzdrowieniem

Zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.

Morze się ucisza, czarty uciekają,

Umarli na nowo do życia wracają.

W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy

I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.

Morze się ucisza, czarty uciekają,

Umarli na nowo do życia wracają.

Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą

I z padewczykami cuda jego głoszą.

Morze się ucisza, czarty uciekają,

Umarli na nowo do życia wracają.

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu

chwała za tę władzę daną Antoniemu.

Morze się ucisza, czarty uciekają,

Umarli na nowo do życia wracają.

 

K.  Dziwnym uczynił Pan świętego Swojego.

W. Wysłucha mnie, Pan, gdy zawołał do Niego

 

Módlmy się:

Najmiłościwszy Boże, który św. Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów oświeciłeś promieniami, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez jego zasługi pokornie Majestatu Twego prosimy, przez jego przyczynę otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…,

 

Za każde odmówienie tego Responsorium można zyskać 100 dni odpustu. Ci, którzy “Si Quaeris” odmawiają codziennie przez cały miesiąc mogą raz w miesiącu zyskać odpust zupełny.

O najmiłościwszy mój Opiekunie

i najpotężniejszy Obrońco,

św. Antoni, udziel mi

Swego, błogosławieństwa,

które Sam tyle razy otrzymałeś

od Jezusa i od ukochanej Matki,

Niepokalanej Dziewicy Marii.

Pragnę czcić i błogosławić

te Najświętsze Imiona

wraz z Tobą.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.

 

POCZĄTEK

 

 

 

POWRÓT  >>> kult świętych