BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

ADORACJA
Najświętszego Sakramentu
CIEMNY MOTYW >>>


 

Zrozumienie, że kawałek chleba

jest Ciałem Chrystusa

nie jest łatwe.

To fakt, który wprawia w osłupienie.

 

 

 

przewodnik na czas adoracji

 

SIEDEM RZECZY W CZASIE ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Jeśli adorowanie Najświętszego Sakramentu nie jest naszym nawykiem, to szybko może się nam znudzić. Wejdziemy wtedy na chwilę do kościoła, uklękniemy, ale poirytowani tym, że po prostu nic się nie dzieje, zrobimy szybki znak krzyża i wyjdziemy.

Zapewniam was, że spędzalibyśmy całe dnie na kolanach przed ołtarzem, jeśli tylko rozumielibyśmy łaskę, jaką daje adoracja. Adorowanie Najświętszego Sakramentu jest też towarzyszeniem Jezusowi, podczas Jego poświęcenia dla ludzkości.

 

ŚW. MAŁGORZATA ALACOQUE ZANOTOWAŁA SŁOWA JEZUSA:

"A każdej nocy z czwartku na piątek pozwolę ci odczuć ten sam śmiertelny smutek, jakiego ja doświadczyłem w ogrodzie oliwnym".

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

1. Co zrobić zaraz po przyjściu

 

Przyjdź w ciszy i skupieniu do kościoła lub na nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Uklęknij przed Nim i zrób ZNAK KRZYŻA. Pamiętaj, że to Bóg jest obecny w tym kawałku chleba.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

2. Pomódl się słowami tej modlitwy

 

Po tym, jak usiądziesz w ławce, uklęknij i odmów modlitwę, która przygotuje twoje serce. Może być to modlitwa własnymi słowami lub zaczerpnięta z modlitewnika. Możesz odmówić tę poniższą:

O mój Jezu w Hostii skryty,

na kolanach wielbię Cię.

W postać chleba Tyś spowity,

Bóstwo Twoje kryje się.

Ty Co rządzisz całym światem,

me zbawienie w ręku masz;

Tu przed Twoim Majestatem

aniołowie kryją twarz.

O światłości przysłoniona,

rzuć mi Twój promienny blask.

O dobroci nieskończona,

otwórz dla nas skarby łask.

Chlebie życia przeobfity,

nasyć duszy mojej głód.

Boski ogniu tu zakryty,

rozgrzej serca mego chłód.

Jezu, Tyś jest Zbawicielem,

ustrzeż mnie od zgubnych dróg.

Bądź mi siłą i weselem,

boś w tej Hostii żywy Bóg.

Dla miłości Matki Twojej

racz wysłuchać prośbę mą:

Bądź miłością duszy mojej,

nie gardź moją cichą łzą.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,

teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3x)

Z pokorą upadam

przed Tobą, o Jezu,

w Sakramencie Boskim utajony!

Adoruję Cię, błogosławię Cię,

uwielbiam Cię  i proszę,

racz wysłuchać modlitw

błagających Ciebie.

Który żyjesz i królujesz,

Bóg na wieki wieków.

Amen.

Pragnę, o mój Jezu,

z czystym sercem i umysłem

odprawić tę adorację

na chwałę Twojego Majestatu

i dla uświęcenia mej duszy.

Panie Jezu  Chryste,

pragnę z czystym sercem

stanąć przed Tobą,

proszę więc ze skruchą

o przebaczenie

moich win i niedoskonałości,

za które szczerze żałuję.

Chwała Ojcu   i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku,

teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

Ojcze nasz

POCZĄTEK

DALEJ

 

 Adoruję Cię, Panie,

wielbię i kocham.

Pragnę przynieść Ci także

uwielbienia i miłość

wszystkich ludzi i wszystkich stworzeń.

Dziękuję za cudowny dar

Twojej Obecności

i za tyle łask udzielanych światu

przez Najświętszy Sakrament.

Zarazem przepraszam

za naszą niewdzięczność

i zaniedbania względem Ciebie

w tym Sakramencie miłości.

Prosząc ufam, że mnie wysłuchasz.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

3. Duchowe czytanie i kontemplacja

 

Możesz wybrać fragment Ewangelii lub coś ze swojego modlitewnika. Zastanów się nad tym. Po tej refleksji, pozostań w ciszy i rozmyślaj na temat tego, co właśnie przeczytałeś. To bardzo ważne, że próbujesz wyciszyć swój umysł i serce a odrzucić rozpraszające myśli i wysłuchać tego, co Bóg do ciebie mówi. Mówi się, że "cisza pomaga duszy usłyszeć więcej". Kiedy czytasz fragment Ewangelii, wyobraź sobie tę scenę i pomyśl o tym, jest napisane na kartach Biblii. Pomyśl też o twoich uczuciach i myślach, które budzą się w twoim sercu.

Możesz wybrać fragment do rozważań:
Tomasz a’Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”
lub
Rozważania o Eucharystii wg ODDANIE 33
lub
Matka Eugenia E. Ravasio „Spotkanie z Ojcem”
lub
Alicja Lenczewska „Słowo pouczenia”
lub
Mnich benedyktyński „In Sinu Jesu”
lub
Pius IX  „O Niepokalanym Poczęciu N.M.P.”

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 4. Pisz

 

To bardzo użyteczny zwyczaj.  Możesz prowadzić dziennik przeznaczony specjalnie dla chwile przed Najświętszym Sakramentem, w którym będziesz spisywać swoje refleksje o tym co poczułeś i pomyślałeś. To pomoże twojej pamięci oraz życiu duchowemu. Przypomni o momentach, w których doświadczyłeś działania Boga i pozwoli porządkować to wszystko, co działo się w twojej głowie. Kiedy masz trudny czas, będziesz mieć możliwość powrotu do spotkań z Panem, które cię umocnią.

 

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

5. Módl się

Po refleksji odmów Różaniec,

odpraw Drogę Krzyżową,

pomódl się swoimi słowami.

Możesz odmówić:
MODLITWA O DUCHOWĄ ODNOWĘ ŚWIATA
lub
PSALMY PRZYGOTOWUJĄCE DO MSZY ŚW.
lub
PSALMY DZIĘKCZYNNE PO MSZY ŚW.
lub
PSALMY POKUTNE

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

6. Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia i przyjmij Komunię duchową

W obecności odsłoniętego Najświętszego Sakramentu,

możesz przyjąć Go w swoim sercu

w czasie tak zwanej Komunii duchowej .

Tak pisał o niej papież Benedykt XVI:

"Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki Komunii duchowej, przypomnianej przez Jana Pawła II i polecanej przez świętych mistrzów życia duchowego". (Sacramentum caritatis 55)

Po przyjęciu Komunii w ten sposób

możesz odmówić

Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Zakończ słowami:

Jezu mój!

wierzę, że jesteś obecny

w Najświętszym Sakramencie.

Miłuję Cię nade wszystko

i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.

Ponieważ teraz

nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,

przyjdź przynajmniej duchowo

do serca mojego.

Obejmuję Cię

jakobyś już do mnie przyszedł

i cały z Tobą się łączę,

nie dozwól, abym się miał

oddalić od Ciebie.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

7. Odmów modlitwę końcową

 

Na sam koniec możesz pomodlić się znów swoimi słowami, podziękować za to, że otrzymałeś łaski od Boga. Podziękuj za to, pamiętaj w modlitwie o tych, którzy prosili cię o pomoc. Zakończ adorację słowami:

Panie Jezu Chryste,

kończy się moje przebywanie

u Twoich stóp.

Pragnę podziękować Ci

za wszystkie łaski, dobre myśli,

uczucia i natchnienia,

jakimi ubogacasz mnie i tych,

za których powierzam moją modlitwę.

Niech moje serce

będzie zawsze otwarte

na Twoją niepojętą miłość,

jaką okazujesz

w Najświętszym Sakramencie.

Spraw, aby każda chwila życia

była przebywaniem

w Twojej Obecności.

A Ty, Panie Jezu,

mój ukochany Zbawicielu,

bądź zawsze ze mną, a szczególnie

w godzinie mego przejścia do wieczności,

ku wiecznej adoracji Boga

w Trójcy Świętej Jedynego.

Który żyjesz i królujesz

na wieki wieków.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione

święte Imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,

prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione

Imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione

Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona

Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus

w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony

Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica,

Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone jej święte

i Niepokalane Poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi,

Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef,

Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg

w swoich Aniołach

i w swoich świętych!

Amen.

 

MOJE ZAKOŃCZENIE MODLITW

Żegnam Cię, Panie, na jednym kolanie.

Kończę powoli, bo drugie mnie boli. Amen”

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

Rozważania

(w opracowaniu)

 

od 24  Stworzenie aniołów - niebo

od 1    Stworzenie świata - ziemia

od 2    Stworzenie człowieka - dziękczynienie za to, że żyję

od 3    Grzech i nadzieja - Dobra Nowina

od 4    Abraham i ofiara Melchizedeka (chleb i wino)

od 5    Mojżesz - Exodus i Przymierze    - PASCHA

od 6    Budowa Świątyni    - aby ŚWIĘTY był  ADOROWANY w PEŁNI MAJESTATU

od 7    Wcielenie - ODPOWIEDŹ BOGA na WIARĘ MARYI - BÓG TRWA w MARYI

od 8    Magnificat - Objawienie WYPEŁNIENIA OBIETNICY - „STAŁO SIĘ”

od 9    Narodzenie Syna Bożego - początek ADORACJI BOGA w CZŁOWIEKU

od 10  Czas ukryty Jezusa - TRWANIE JEZUSA przy MARYI

od 11  Chrzest Jezusa - JEZUS zaczyna pokutować za MNIE

od 12  Kana Galilejska - ODPOWIEDŹ BOGA  na NADZIEJĘ  MARYI

od 13  Powołanie Apostołów

od 14  Głoszenie Ewangelii

od 15  Przemienienie na Górze

od 16  Ustanowienie Eucharystii - OFIARA i KAPŁAN  - uobecnienie ( i antycypacja)

od 17  Modlitwa  Jezusa - SAMOTNOŚĆ OFIARY i KAPŁANA

od 18  Męka Jezusa - WYDARZENIE PASCHALNE

od 19  Śmierć Jezusa - WYDARZENIE PASCHALNE

od 20  Zmartwychwstanie - WYDARZENIE PASCHALNE - FUNDAMENT naszej WIARY

od 21  Wniebowstąpienie - NATURA LUDZKA w Chrystusie wyniesiona do CHWAŁY NIEBA

od 22  Zesłanie Ducha Świętego - ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE jak BÓG jest ŚWIĘTY

od 23  Wniebowzięta Maryja Królową - ODPOWIEDŹ BOGA na MIŁOŚĆ MARYI

 

 

 

POCZĄTEK

 

Przygotowanie do Mszy Św.

POWRÓT  >>> kult eucharystii