K L I K N I J
aby wysłać e-mail 
D O    B A R B A R U S A

U W A G A !

a teraz: śusiu, paciorek i spać !

BÓJ SIĘ BOGA

I NIE DAJ SIĘ ESKIMOSOM

Hbr 6,10-11