budzą się oczy moje przed świtaniem

PIĘĆ SOBÓT
WYNAGRADZAJĄCYCH 
CIEMNY MOTYW >>>
(O. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

Cykl nabożeństw łączących

modlitwę różańcową i rozmyślanie

w oparciu o treść 20 kolejnych

Tajemnic Różańca

 

„Pięć Sobót”

wynagradzających

Dlaczego nie dziewięć lub siedem

na cześć M.B. Bolesnej?

 

Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim (…), poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje:

 

Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pierwsze:

Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

Drugie:

Przeciwko Jej Dziewictwu.

Trzecie:

Przeciwko Bożemu Macierzyństwu,

kiedy jednocześnie uznaje się Ją

wyłącznie jako Matkę człowieka.

Czwarte:

Bluźnierstwa tych, którzy starają się

otwarcie zaszczepić w sercach dzieci

obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść

do tej Niepokalanej Matki.

Piąte:

Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej

bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Oto, droga córko, motyw,

który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi

prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia.

A poza względem dla Niej

chciałem poruszyć moje miłosierdzie,

aby przebaczyło tym duszom,

które miały nieszczęście Ją obrazić.

Co do ciebie, zabiegaj nieustannie

swymi modlitwami i ofiarami,

aby poruszyć Mnie do okazania

tym biednym duszom miłosierdzia”.

 

Jezus powiedział do siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT:

 

Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.

 

„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi – co istotne – należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

 

Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.

 

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą.

 

Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.

 

Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości.

Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”

 

Warunek 4 - rozmyślanie (15-min) nad tajemnicami różańcowymi w I Sobotę

 

Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła.

Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę.

 

 

 

 

 

POWRÓT
I Soboty

 

POWRÓT

(niespodzianka)

 


(DO POBRANIA >>> TEKST CAŁEGO NABOŻEŃSTWA)

 

 

 

(Opr. o. Adalbertus na podstawie „Pierwsze Soboty Miesiąca”, wyd. APOSTOLICUM, Ząbki 2018)