(Opr. Ks. Wojciech na podstawie „Pierwsze Soboty Miesiąca”, wyd. APOSTOLICUM, Ząbki 2018)

(13) - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa  7

CAŁOŚĆ

WSTĘP

Tajemnice Radosne

1

2

3

4

5

Tajemnice Światła

6

7

8

9

10

Tajemnice Bolesne

11

12

13

14

15

Tajemnice Chwalebne

16

17

18

19

20

 

RÓŻANIEC. 2

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM.. 2

Pieśń na rozpoczęcie. 2

Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński 3

Królowo Różańca Świętego!. 3

INTENCJE modlitwy różańcowej 4

Tajemnice Bolesne. 4

Modlitwa przed medytacją. 5

Pieśń uwielbienia. 5

Modlitwa do Matki Bożej 6

MEDYTACJA 13 - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. 7

LITANIE. 8

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. 8

Maryjo, Pełna Łaski 12

Akt wynagrodzenia za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi 14

Zadośćuczynienie za bluźnierstwa znieważające N.M.P. 16

ZAKOŃCZENIE. 18

Modlitwa Wiernych. 18

Modlitwa Pańska. 19

Błogosławieństwo. 20

Pieśń na zakończenie. 20

Modlitwa przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem... 21

DODATKI 21

Rozważania - Tajemnice Bolesne. 22

1.Pan Jezus pogrążony w śmiertelnej trwodze. 22

2.Biczowanie Pana Jezusa. 22

3.Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. 23

4.Jezus na drodze krzyżowej 23

5.Jezus na krzyżu. 23

PIEŚNI (do wyboru) 24

Pójdź do Jezusa, do niebios bram. 24

Wielbić Pana chcę. 25

Królowej Anielskiej 26

Cześć Maryi, cześć i chwała. 27

 

 

 

RÓŻANIEC

 

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM

 

Pieśń na rozpoczęcie

O Maryjo, witam Cię,

O Maryjo, kocham Cię,

O Maryjo, pobłogosław  wszystkie dzieci twe.

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie

w macierzyńską niewolę miłości,

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić

z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna,

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym królestwem

Twego Syna i Twoim. Amen.

(Akt oddania obdarzony przez Ojca Świętego bł. Pawła VI odpustami).

 

Królowo Różańca Świętego!

Oto klękamy do modlitwy,

by w pierwszą sobotę odmówić różaniec,

o który prosiłaś.

Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje,

naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.

Pragniemy modlić się szczególnie za tych,

którzy najdalej odeszli od Boga

i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.

Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji

wyznaczonej przez Ciebie.

Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia

Twego Niepokalanego Serca

i Najświętszego Serca Jezusowego.

Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

INTENCJE modlitwy różańcowej

 

 

Tajemnice Bolesne

Wierzę w Boga … Ojcze nasz … 3x Zdrowaś Maryjo … (o umocnienie wiary, nadziei i miłości), Chwała Ojcu …
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia”

1.Pan Jezus pogrążony w śmiertelnej trwodze

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za te wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które są przyczyną agonii Jezusa, szczególnie przepraszajmy za brak modlitwy i życia duchowego wielu naszych braci i sióstr.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

2.Biczowanie Pana Jezusa

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za brak umartwienia oraz za rozwiązłość i hołdowanie ciału, tak powszechne w naszych świecie.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

3.Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, które wynikają z niestałości ludzkich serc, kierowanych zawiścią, zazdrością czy strachem. Niech naszym zadośćuczynieniem będzie postawa pokory i odważnego trwania przy Bogu.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

4.Jezus na drodze krzyżowej

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy odrzucają krzyż i w swym codziennym życiu nie darzą bliźnich miłością lecz obojętnością czy nienawiścią.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

5.Jezus na krzyżu

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy uciekają przed cierpieniem i krzyżem, a szukając jedynie wygody i przyjemności, odrzucają ducha umartwienia, ofiary i pokuty.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Modlitwa przed medytacją

 

Pieśń uwielbienia

1. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

2. Moim życiem jest Pan, co na ziemię zszedł.

Chlebem karmi mnie, co Ciałem Jego jest.

 

Modlitwa do Matki Bożej

Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo!

Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu.

W pierwsze soboty otwierasz swe Niepokalane Serce

dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki,

jakie Bóg ukazał nam w Fatimie.

Proszę, otwórz przede mną swoje Serce.

Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością,

ponieważ chcę Cię naśladować,

ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna,

ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec,

wreszcie - ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać

w duchu zadośćuczynienia za grzeszników.

Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu,

a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo,

które wiejesz do mego małego serca, by stawało się

coraz milsze Tobie, bliższe Tobie,

podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca.

A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi swoje

- jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi.

Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!

Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

MEDYTACJA 13 - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu żydowski!". Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować (Mk 15,16-20;).

Poniżenie Boga-Człowieka

Po okrutnym biczowaniu Jezus zostaje zaprowadzony do pretorium. Chrystus staje się zabawką w rękach żołnierzy. Zwołują całą kohortę, a więc około pięciuset mężczyzn i zaczynają naigrawać się z Jezusa jako króla. Zdejmują z Niego wierzchnią szatę i narzucają na Niego płaszcz szkarłatny - jakiś stary, brudny płaszcz żołnierski. Ma on wyobrażać kosztowny płaszcz z purpury, który nosili wodzowie po odniesionym zwycięstwie. Następnie, uplótłszy wieniec z cierni, nakładają go na głowę jako królewską koronę. Do prawej dłoni wciskają Jezusowi trzcinę mającą wyobrażać berło królewskie. Posadzono Chrystusa na jakimś kawałku kolumny. Ma to być tron królewski. Żołnierze zaczynają oddawać hołd królowi. Znamy dobrze tę scenę z Ewangelii, znamy wiele jej szczegółów. Oto obraz niewypowiedzianej hańby i upokorzenia. Chyba trudno byłoby obejść się z Jezusem, prawdziwym Bogiem i Królem, w sposób bardziej obelżywy. Plucie w twarz jest oznaką największej zniewagi okazywanej człowiekowi.  A Jezus milczy i poddaje się temu. Znosi pokornie wszystkie zniewagi, bluźnierstwa, szyderstwa. Godzi się na zadawane Mu cierpienie.

Męka jest wolnym wyborem Jezusa

Miliony aniołów z radością okazałyby swoją gotowość, gdyby tylko pozwolono im uwolnić ich Pana od tych cierpień i wzgardy! Jeden, jedyny akt woli wystarczyłby Jezusowi do powalenia na ziemię swoich szyderców. Okazał już swą moc przy pojmaniu w Ogrójcu, kiedy rzucił wszystkich na ziemię. Teraz jednak znosi wszystko w milczeniu, poddaje się ludzkiej nienawiści, pozwala się dręczyć, znieważać i zelżyć. Modlimy się słowami: „Któryś za nas był cierniem ukoronowany". Wszyscy jesteśmy winni tej okrutnej zniewagi okazanej naszemu Zbawcy. To nasze grzechy sprawiały Jezusowi to cierpienie. Jezus przez swoją mękę składa zadośćuczynienie za nasze grzechy popełniane myślą, słowem i uczynkiem, zwłaszcza za naszą pychę w jej różnorakich postaciach i odmianach: za nasze samolubstwo, chełpienie się, pogoń za zaszczytami, obraźliwość przy najmniejszym nawet upokorzeniu, samowolę. Módlmy się o pokorę, czystość i dobroć serca oraz o prawdziwą wzgardę dla spraw tego świata.

Zbawicielu miłosierny, wypisz swoją Krwią Twój śmiertelny lęk, ból i opuszczenie w moim sercu, abym miał wykładnię Twojej męki i Twojego cierpienia, które za mnie wziąłeś na siebie. W ten sposób będzie ono moją własnością. Wszystko, co kiedykolwiek przecierpię, będę odtąd łączył z Twoją ofiarą, Panie.

Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości popadamy w grzechy. Daj nam nowe życie przez zasługi męki Twojego Jedynego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

 

LITANIE

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

lub --->>>  Litania do Maryi Pełnej Łaski

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

 

-         Święta Maryjo,  módl się za nami.

-         Święta Boża Rodzicielko,  

-         Święta Panno nad pannami,  

-         Matko Chrystusowa,  

-         Matko Kościoła,  

-         Matko łaski Bożej,  

-         Matko Miłosierdzia, 

-         Matko nieskalana,  

-         Matko najczystsza,  

-         Matko Dziewicza,  

-         Matko nienaruszona,  

-         Matko najmilsza,  

-         Matko przedziwna,  

-         Matko dobrej rady,  

-         Matko Stworzyciela,  

-         Matko Zbawiciela,  

-         Panno roztropna,  

-         Panno czcigodna,  

-         Panno wsławiona,  

-         Panno można,  

-         Panno łaskawa,  

-         Panno wierna,  

-         Zwierciadło sprawiedliwości,  

-         Stolico mądrości,  

-         Przyczyno naszej radości,  

-         Przybytku Ducha Świętego,  

-         Przybytku chwalebny,  

-         Przybytku sławny pobożności,  

-         Różo duchowna,  

-         Wieżo Dawidowa,  

-         Wieżo z kości słoniowej,  

-         Domie złoty,  

-         Arko przymierza,  

-         Bramo niebieska,  

-         Gwiazdo zaranna,  

-         Uzdrowienie chorych,  

-         Ucieczko grzesznych,  

-         Pocieszycielko strapionych,  

-         Wspomożenie wiernych,  

-         Królowo Aniołów,  

-         Królowo Patriarchów,  

-         Królowo Proroków,  

-         Królowo Apostołów,  

-         Królowo Męczenników,  

-         Królowo Wyznawców,  

-         Królowo Dziewic,  

-         Królowo Wszystkich Świętych,  

-         Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  

-         Królowo Wniebowzięta,  

-         Królowo Różańca Świętego,  

-         Królowo rodzin,  

-         Królowo pokoju,  

-         Królowo Polski,  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK


 

Maryjo, Pełna Łaski

( modlitwa o. Adalberta - do prywatnego odmawiania )

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Maryjo, pełna łaski, Dziewico i Matko, módl się za nami.

-         Maryjo, pełna łaski, zachowana od grzechu pierworodnego,

-         Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w słuchaniu słowa Bożego,

-         Maryjo, pełna łaski, rozkochana w modlitwie,

-         Maryjo, pełna łaski, nieustannie dziękująca Bogu za wszelkie błogosławieństwo,

-         Maryjo, pełna łaski, obdarzona niewypowiedzianą wiarą,

-         Maryjo, pełna łaski, bezgranicznie ufająca Bogu,

-         Maryjo, pełna łaski, zanurzona całkowicie w miłości Bożej,

-         Maryjo, pełna łaski, obdarzona łaską pokory i uniżenia,

-         Maryjo, pełna łaski, przyjmująca z miłością posługę aniołów,

-         Maryjo, pełna łaski, wybrana przed wiekami na Matkę Boga,

-         Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w pielęgnowaniu Bożej Dzieciny,

-         Maryjo, pełna łaski, troskliwa opiekunko kobiet oczekujących dziecka,

-         Maryjo, pełna łaski, macierzyńską miłością wspierająca rodziny,

-         Maryjo, pełna łaski, przedstawiająca w ufnej modlitwie Ojcu Niebieskiemu nasze codzienności,

-         Maryjo, pełna łaski, uczestnicząca przez łaskę w dziele odkupienia,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego dojrzewaniu,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w głoszeniu Ewangelii,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego męce i śmierci,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca apostołom w oczekiwaniu na Ducha Świętego,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Kościołowi w dziele zbawienia,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca uczniom jako Matka Kościoła,

-         Maryjo, pełna łaski, w chwili śmierci wniebowzięta z duszą i ciałem,

-         Maryjo, pełna łaski, Królowo nieba i ziemi, zasiadająca na tronie chwały,

-         Maryjo, pełna łaski, wzywająca grzeszników do pokuty i nawrócenia,

-         Maryjo, pełna łaski, wypraszająca łaskę miłosierdzia,

-         Maryjo, pełna łaski, radująca się wraz z aniołami z każdego nawróconego grzesznika,

-         Maryjo, pełna łaski, wyczekująca z całym Kościołem powtórnego przyjścia Chrystusa,

-         Maryjo, pełna łaski, nieustannie wielbiąca Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

-         Maryjo, pełna łaski, Matko Jezusa i nasza Matko,

-         Maryjo, pełna łaski, Córko, Matko i Oblubienico Pięknej Miłości,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Dziewicy, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Akt wynagrodzenia za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi

"Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja!

Jednocząc się z Twoim Synem

pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi

przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. 

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko,

by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa.

Pragnę, Najświętsza Matko,

Ciebie czcić i całym sercem kochać.

Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje.

I właśnie dlatego, że Cię kocham,

uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy,

abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych,

racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam.

Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia

za tych, którzy nie wiedząc, co mówią,

w bezbożny sposób złorzeczą Tobie.

Wyproś im u Boga nawrócenie,

aby przez udzieloną im łaskę

jeszcze bardziej uwydatniła się

Twoja macierzyńska

dobroć, potęga i miłosierdzie.

Niech i oni przyłączą się do tego hołdu

i rozsławiają Twoją świętość i dobroć,

głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami,

Matką Boga, której Niepokalane Serce

nie ustaje w czułej miłości

do każdego człowieka.

Amen."

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Zadośćuczynienie za bluźnierstwa znieważające N.M.P.

 Najchwalebniejsza Dziewico,

Matko Boża i Matko nasza, Maryjo.

Wejrzyj na nas biednych grzeszników,

którzy udręczeni tyloma nieszczęściami,

jakie przytłaczają nas w tym życiu

czujemy, jak rozdzierają się serca,

gdy do uszu naszych dochodzą krzywdy i bluźnierstwa

miotane przeciwko Tobie,

Dziewico Niepokalana,

a my zmuszeni jesteśmy ich słuchać.

O jak te niegodziwe głosy obrażają Majestat Boga

i Jednorodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jakież oburzenie one wywołują

i jak każą obawiać się strasznych skutków jego kary.

Gdyby ofiara naszego życia

zdołała przeszkodzić takim zniewagom i bluźnierstwom

chętnie byśmy ją ponieśli,

gdyż Matko nasza Najświętsza,

pragniemy Cię kochać i czcić z całego serca,

taka jest bowiem wola Boża.

I właśnie dlatego, że Cię kochamy,

czynić będziemy wszystko, co możemy,

by Cię wszyscy czcili i kochali.

A Ty, Matko nasza Łaskawa,

Dostojna Pocieszycielko utrapionych,

przyjmij ten akt naszego zadośćuczynienia,

jaki Ci ofiarujemy w imieniu naszym

i wszystkich naszych rodzin,

także za tych, którzy nie wiedząc, co czynią, bluźnią Ci niegodnie,

abyś wyjednawszy u Boga ich nawrócenie,

tym bardziej i wspanialej okazała Twą łaskawość,

moc i wielkie twe miłosierdzie,

aby i oni przyłączyli się z nami

w ogłaszaniu Ciebie

błogosławioną miedzy wszystkimi niewiastami.

Dziewico Niepokalana, najłaskawsza Matko Boża.

Zdrowaś Maryjo (3x)

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

 

Modlitwa Wiernych

 

K. Módlmy się za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi, aby przyszło na świat królestwo Boże i aby wszyscy ludzie, ożywiani miłością do Matki Najświętszej, za Jej wzorem zawsze pełnili wolę Bożą i odważnie kroczyli drogą świętości.

 

L. Panie, Ty chcesz, aby Twój Kościół naśladował Najświętszą Maryję Pannę i jak Ona był Matką rodzącą ludzi do życia Bożego; prosimy Cię, wspieraj go swoją łaską, by na wzór Maryi obdarzał cały świat Bogiem, a wszystkich ludzi darzył troskliwą miłością. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Jezu, który wzywasz robotników do swojej winnicy! Błagamy Cię o licznych apostołów, którzy oddani całym sercem Najświętszej Maryi Pannie niestrudzenie głosiliby ludziom Jej cześć i nabożeństwo, i ukazywali Ją jako doskonały wzór do naśladowania na drodze do osobistej świętości każdego człowieka.  Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Zbawicielu świata, Twoja Matka prosiła w Fatimie: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony"; błagamy Cię, obdarz grzeszników swoją łaską, by zrozumieli, jaką radością jest pełnić Twoją wolę, i by umieli w Twej miłości odnaleźć siłę zdolną wyzwolić ich z niewoli zła. Prowadź ich do swego królestwa. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Jezu, Synu Maryi, który powierzyłeś swe święte tajemnice Niepokalanemu Sercu swej Matki; wzbudź w jak największej liczbie Twoich wyznawców gorącą cześć do tego najczystszego Serca i obdarz wszystkich pragnieniem zadośćuczynienia za wszelkie zniewagi i obelgi skierowane przeciwko godności Twojej Rodzicielki. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Panie, Ty chciałeś przyjść na świat za pośrednictwem Maryi, którą wybrałeś na swoją Przeczystą Matkę; prosimy Cię, daj swoim wiernym głębsze zrozumienie tajemnicy Jej Bożego macierzyństwa, abyśmy mogli oddawać Ci cześć i uwielbienie za wielkie rzeczy, które dokonałeś w Jej życiu. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Jezu, Twoja Matka w Fatimie żaliła się, że ludzie nie chcą usłuchać Jej próśb. Obudź w nas gorliwość, byśmy nie pozostawali nieczuli na skargi Niepokalanego Serca Maryi i nie tylko oddawali Jej cześć, ale i naśladowali Ją w codziennym pełnieniu woli Bożej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

K. Módlmy się.

Boże, Ty swoją łaską sprawiłeś, że Niepokalane Serce Maryi jaśnieje blaskiem nieskazitelności. Ty uczyniłeś Je najpiękniejszym kwiatem ogrodu Bożego, cudownym rajem, którego nigdy nie zbezcześcił żaden grzech. Za przyczyną tego Niepokalanego Serca udziel nam łaski, abyśmy tak jak Maryja unikali ze wszystkich sił wszelkiej, nawet najdrobniejszej obrazy Ciebie i służyli Ci czystym i niewinnym sercem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

Błogosławieństwo

 

K.    Pan z wami.

W.   I z duchem twoim.

K.    Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W.   Amen.

 

K.    Idźcie w pokoju Chrystusa.

W.   Bogu niech będą dzięki.

 

Pieśń na zakończenie


Królowej Anielskiej śpiewajmy,

Różami uwieńczmy Jej skroń;

Jej serca w ofierze składajmy,

Ze łzami wołając doń:

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam..

Przez Ciebie, o Matko miłości,

Łask wszelkich udziela nam Bóg;

A my Ci hołd dajem wdzięczności,

Upadłszy do Twoich nóg.

O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń!

 

Modlitwa przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

 

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

DODATKI

 

 

Rozważania - Tajemnice Bolesne

 

1.Pan Jezus pogrążony w śmiertelnej trwodze

 

Chrystus, chcąc nas zbawić, pojednał upadłą ludzkość z Ojcem przez swoją mękę i śmierć. W Ogrójcu przed oczami Jego duszy stanęła cała niewdzięczność i grzeszność rodzaju ludzkiego, a zarazem wielkość Majestatu Bożego domagającego się zadośćuczynienia. Jezus szuka pocieszenia i umocnienia w modlitwie. Bojaźń i miłość Boża stanowią owocne podłoże ducha skruchy. Otwierają one człowiekowi oczy na poznanie samego siebie i nieszczęść spowodowanych przez grzech. Owocami takiej postawy duchowej są: skrucha, pragnienie zadośćuczynienia, poddanie się woli Bożej, ufność w pomoc Bożą, zwłaszcza w godzinie próby. Przywiązujmy wielką wagę do takiej postawy duchowej. Naśladujmy rozmodlonego Chrystusa i rozważajmy Jego cierpienia na Górze Oliwnej.

 

2.Biczowanie Pana Jezusa

 

Przez poddanie się biczowaniu Pan Jezus złożył zadośćuczynienie za nadużycia ciała i dał nam przykład pobudzający do umartwienia i opanowania zmysłów. Jezus powiedział: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie". Istnieją różne rodzaje umartwienia i samozaparcia. Niektóre dopuszcza Bóg, jak na przykład ubóstwo, chorobę, głód. Do innych zobowiązał nas jako członków Mistycznego Ciała Chrystusa, a więc do nakazanych przez Kościół postów, jałmużny, pokuty. Korzystajmy z możliwości uprawiania praktyk pokutnych i składania ofiar związanych z samozaparciem. Matka Boża zachęcała w Fatimie do ponoszenia ofiar za grzeszników.

 

3.Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 

Jezus został wydany Piłatowi przez zawiść i zazdrość kapłanów żydowskich, przez pychę i wyniosłość faryzeuszów, przez niewdzięczność, tchórzliwość i ślepotę ludu. Wyszydzony i cierniem ukoronowany Chrystus składa zadośćuczynienie za nasze szukanie siebie, swojej chwały i korzyści, za brak opanowania myśli, które buntują się przeciwko Królowi prawdy i miłości. Starajmy się poskramiać opanowujące nas namiętności. Szukajmy wewnętrznego pokoju, który rodzi się z życia w prawdzie i zjednoczeniu z Bogiem. Naśladujmy Jezusa w Jego pokornym znoszeniu wyrządzonych Mu krzywd.

 

4.Jezus na drodze krzyżowej

 

Podczas swej drogi krzyżowej wiodącej na Golgotę Chrystus okazuje swą bezgraniczną miłość wobec wszystkich, którzy Go otaczają: pełnym obojętności przechodniom, zaciekawionemu tłumowi, ludziom usposobionym wrogo i złośliwie oraz duszom współczującym Mu i solidarnym z Jego cierpieniem. Chrystus obciążony krzyżem wspomaga nas w praktykowaniu prawdziwej miłości. Nasza własna droga miłości wiedzie obok ludzi, którzy odnoszą się do nas z obojętnością, wrogością albo z życzliwością. Jezus mówi: „Kto chce Mnie naśladować, niech weźmie na siebie swój krzyż i niech Mnie naśladuje". Uczmy się od Jezusa chrześcijańskiej miłości naszych bliźnich i ofiarujmy w ich intencji nasz codzienny krzyż, szczególnie gdy to właśnie oni nałożyli go na nasze ramiona.

 

5.Jezus na krzyżu

 

Odkupienie świata dokonało się przez dobrowolną śmierć ofiarną Boga-Człowieka na krzyżu w zadośćuczynieniu za grzechy świata. Maryja stała pod krzyżem swojego Syna i cierpiała razem z Nim. Na Golgocie stała się Współodkupicielką, Pośredniczką, Orędowniczką, Matką Kościoła i wszystkich ludzi.

Zjednoczmy się z umierającym Chrystusem i w duchu zadośćuczynienia za grzechy stańmy pod krzyżem Jego męki. Niech Maryja będzie nam przykładem, jak współcierpieć ze Zbawicielem i jak - zgodnie ze słowami Świętego Pawła - „dopełniać mękę Chrystusa".

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

PIEŚNI (do wyboru)

 

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram.

W Nim tylko szukać pociechy nam,

On Cię napoi Krwią swoich ran,

On Ojciec, Lekarz Pan.

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,

Przemień, o Jezu, smutny ten czas,

O Jezu pociesz nas!

2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć,

Nadzieję naszą omdlałą wzbudź;

Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas.

O Jezu, pociesz nas!

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień,

Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień

Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór.

W Tobie, o Jezu mój.

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Wielbić Pana chcę

1. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

2. Moim życiem jest Pan, co na ziemię zszedł.

Chlebem karmi mnie, co Ciałem Jego jest.

3. Głosić Jego cześć , potrzebą serca jest.

Wszak On złożył mi w ofierze życie Swe.

4. Panu memu chcę dziękczynną śpiewać pieśń .

Życiu memu On wyraźny nadał sens.

5. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Królowej Anielskiej

1. Królowej Anielskiej śpiewajmy,

Różami uwieńczmy Jej skroń;

Jej serca w ofierze składajmy,

Ze łzami wołając doń:

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona

Bądź Ty zawsze Matką nam.

2. Przez Ciebie, o Matko miłości,

Łask wszelkich udziela nam Bóg;

A my Ci hołd dajem wdzięczności,

Upadłszy do Twoich nóg.

O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,

Wszelkich cnót rozlewasz woń!

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Cześć Maryi, cześć i chwała

Cześć Maryi, cześć i chwała

Pannie świętej cześć

Śpiewaj, śpiewaj, Polsko cała

Hołd Jej śpiesz się nieść

Śpiewaj, śpiewaj, Polsko cała

Hołd Jej śpiesz się nieść

Jej to ręce piastowały

Tego, co ten świat

Stworzył wielki i wspaniały

Syn Jej, a nasz brat

Stworzył wielki i wspaniały

Syn Jej, a nasz brat

 

POWRÓT NA POCZĄTEK