budzą się oczy moje przed świtaniem

>>> dekret Penitencjarni >>> ODPUSTY na ROK ŚW. JÓZEFA

>>> JASNY MOTYW >>>
 (modlitewnik prywatny)

 

 

Rok Świętego Józefa

(MODLITWY ODPUSTOWE)

Litania do Św. Józefa

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-       Święta Maryjo,    módl się za nami.

-       Święty Józefie,   

-       Przesławny potomku Dawida,

-       Światło Patriarchów,

-       Oblubieńcze Bogarodzicy,

-       Przeczysty stróżu Dziewicy,

-       Żywicielu Syna Bożego,

-       Troskliwy obrońco Chrystusa,

-       Głowo Najświętszej Rodziny,

-       Józefie najsprawiedliwszy,

-       Józefie najczystszy,

-       Józefie najroztropniejszy,

-       Józefie najmężniejszy,

-       Józefie najposłuszniejszy,

-       Józefie najwierniejszy,

-       Zwierciadło cierpliwości,

-       Miłośniku ubóstwa,

-       Wzorze pracujących,

-       Ozdobo życia rodzinnego,

-       Opiekunie dziewic,

-       Podporo rodzin,

-       Pociecho nieszczęśliwych,

-       Nadziejo chorych,

-       Patronie umierających,

-       Postrachu duchów piekielnych,

-       Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.  Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się.

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DALEJ

 

MODLITWA pap. LEONA XIII

Do Ciebie, święty Józefie,

uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy

Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy

o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła

z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość,

którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus

nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem

dopomóż nam w naszych potrzebach.

DALEJ

Opatrznościowy

Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem

Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze,

wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie

z niebiańską pomocą w tej walce

z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś

Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,

które groziło Jego życiu,

tak teraz broń

świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek

i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas

nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem

i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie,

umrzeć pobożnie i osiągnąć

wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.

DALEJ

 

MODLITWA za RODZINY

Święty Józefie,

Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi,

Opiekunie rodzin,

Twojej ojcowskiej opiece

powierzył Bóg swojego Syna

i Jego Niepokalaną Matkę.

Z największą miłością

wypełniałeś obowiązki troskliwego

Ojca i Opiekuna

Najświętszej Rodziny.

Powierzam Ci moją rodzinę,

nasze prace, radości i cierpienia.

Powierzam Ci moje dzieci

(moich rodziców).

Wprowadź Jezusa do naszego domu,

pomóż przyjąć Go do naszych serc,

uproś łaskę miłości, zgody i pokoju,

aby nasza rodzina osiągnęła

szczęście doczesne i wieczne.

Amen.

DALEJ

 

MODLITWA za KAPŁANÓW

Święty Józefie.

Przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi,

prosimy Cię,

abyś pod swoją szczególną opiekę

przyjąć raczył wszystkich Kapłanów

i wyjednał im gorliwość, czystość serca,

mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia.

Oby gotowi byli raczej ponieść

męczeństwo i śmierć,

niż znieważyć świętą godność

powołania swego.

DALEJ

 

Święty Józefie.

Ty widzisz w jakich trudnościach

żyją słudzy Pana na ziemi,

proś zatem za nimi Jezusa i Maryję.

Otaczaj ich nieustanną opieką,

wzbudzaj nowe powołania,

aby nie brakło robotników

na Pańskim żniwie.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

DALEJ

 

MODLITWA o DOBRĄ ŚMIERĆ

Święty Józefie,

pociecho cierpiących i umierających,

mój dobry Ojcze!

Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi

aż do końca swoich dni

w towarzystwie Jezusa i Jego Matki

i zasłużyłeś na tę łaskę,

że umarłeś w Ich objęciach.

Proszę Cię, niech twoje wstawiennictwo

wyjedna mi łaskę dobrej śmierci,

abym - podobnie jak Ty - oddał mego ducha

przy Jezusie i Maryi.

W ciągu ziemskiego życia

bądź mi wzorem i pomocą,

abym w godzinę śmierci,

ze świadomością

dobrze wypełnionego powołania,

z czystym sercem i w pokoju

szedł na spotkanie z Ojcem.

Amen.

DALEJ

 

 

 

 

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja

jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

POWRÓT

NIESPODZIANKA