budzą się oczy moje przed świtaniem

(wersja CIEMNA)

 

WSPOMNIENIE LITURGICZNE ŚW. DOBREGO ŁOTRA - 26 MARCA

NOWENNA DO ŚW. DOBREGO ŁOTRA  (17-25 marca)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Panie Jezu Chryste!

Wyznajemy, ze jesteśmy grzesznikami.

W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz,

odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze

Twoją najdroższą Krwią.

Wyznajemy, Panie, ze bez Ciebie

nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić.

Przyzywamy na pomoc

Twoją Niepokalaną Matkę Maryję,

świętego Michała Archanioła,

wszystkich aniołów i świętych, a szczególnie

Świętego Dobrego Łotra.

Przez ich wstawiennictwo

uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Amen.

 

KOLEJNE DNI NOWENNY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LITANIA

 

 

Dzień I

Pokorny Łotrze,

ty, który okazałeś bojaźń Bożą karcąc łotra lżącego Jezusa,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za (………………… ),

aby okazał bojaźń swoją przed Bogiem

i zerwał ze swoimi grzechami.

Módlmy się:

Jezu, wspomnij na (…………………) gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra

i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen. 

 

 

 

 

 

Dzień II

Pokorny Łotrze,

ty, który sprawiedliwie cierpiałeś za swoje czyny,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za (…………………),

aby ujrzał całe zło, którego się dopuszcza i które wyrządza sobie i innym.

Módlmy się:

Jezu, wspomnij na (…………………) gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra

i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen. 

 

 

 

 

 

Dzień III

Pokorny Łotrze,

ty, który okazałeś współczucie Jezusowi,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za (…………………),

aby dostrzegł rany zadawane swoim najbliższym przez swój grzech.

Módlmy się:

Jezu, wspomnij na (…………………) gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra

i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen. 

 

 

 

 

 

Dzień IV

Pokorny Łotrze,

ty który zobaczyłeś niesprawiedliwość w osądzaniu Jezusa,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za (…………………),

aby ujrzał krzywdy niesłusznie wyrządzone.

Módlmy się:

Jezu, wspomnij na (…………………) gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra

i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen. 

 

 

 

 

 

Dzień V

Pokorny Łotrze,

ty, który otworzyłeś się na Boga i zaufałeś Jego miłosierdziu,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za (…………………),

aby zaufał miłosierdziu Bożemu i został wyrwany

z sideł szatana i uwolniony od zła.

Módlmy się:

Jezu, wspomnij na (…………………) gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra

i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen. 

 

 

 

 

 

Dzień VI

Pokorny Łotrze,

ty, który potrafiłeś zobaczyć swoją nędzę i uznać ją przed swoim Zbawicielem,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za (…………………),

aby mógł doświadczyć takiej łaski skruchy,

której ty doświadczyłeś na krzyżu.

Módlmy się:

Jezu, wspomnij na (…………………) gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra

i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen. 

 

 

 

 

 

Dzień VII

Pokorny Łotrze,

ty, który w ostatnim momencie swego życia zapragnąłeś Boga

i nawet nie pomyślałeś, że możesz razem z Nim przebywać w Jego Królestwie,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za (…………………),

aby zapragnął Boga, źródła swojego życia.

Módlmy się:

Jezu, wspomnij na (…………………) gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra

i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen. 

 

 

 

 

 

Dzień VIII

Pokorny Łotrze,

ty, który prosiłeś tylko o wspomnienie o tobie w raju,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za (…………………),

i wyproś dla niego łaskę dobrej spowiedzi świętej, pojednanie z Bogiem i z ludźmi.

Módlmy się:

Jezu, wspomnij na (…………………) gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra

i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen. 

 

 

 

 

 

Dzień IX

Pokorny Łotrze,

ty, którego Zbawiciel razem ze sobą wziął do raju,

prosimy cię pokornie, wstawiaj się za (…………………),

aby już tutaj na ziemi rozpoczął swoje życie z Bogiem i w Bogu.

Módlmy się:

Jezu, wspomnij na (…………………) gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,

jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra

i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Litania do św. Dobrego Łotra

( Litania o. Adalberta – do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

-         Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl się za nami!

-         Św. Dobry Łotrze, zwycięzco samego siebie - módl się za nami!

-         Św. Dobry Łotrze, ozdobo Kościoła Chrystusowego

-         Św. Dobry Łotrze, pocieszycielu czekających na śmierć

-         Św. Dobry Łotrze, pomocy konających

-         Św. Dobry Łotrze, odbierający słuszną karę za swoje uczynki

-         Św. Dobry Łotrze, patronie pokutujących grzeszników

-         Św. Dobry Łotrze, wzorze doskonałego żalu za grzechy

-         Św. Dobry Łotrze, patronie skazanych na śmierć i umierających

-         Św. Dobry Łotrze, w ostatniej chwili życia powracający do Boga

-         Św. Dobry Łotrze, rozgrzeszony przez Chrystusa

-         Św. Dobry Łotrze, któremu Jezus obiecał: dziś będziesz w raju

Jezu nasz Królu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Jezu nasz Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Jezu nasz Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P:    Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci.

W:   Wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. (Ps 69,17)

Módlmy się:

Panie, Boże nasz, którego władza jest nieogarniona i chwała niedościgniona,którego miłosierdzie jest bez miary i miłość do człowieka niewypowiedziana, * jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

 

MODLITEWNIK

„Człowiek z Traktatu”

 

(EGZORCYZM)