budzą się oczy moje przed świtaniem

( wersja CIEMNA )

KTÓŻ JAK BÓGLITANIA do św. Michała Archanioła

Odrzuć wpływy złych duchów za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej i Archaniołów Michała, Rafała, Gabriela.

Uwolnij się od lęków, czy zniewoleń. Odmawiaj tę modlitwę i odzyskuj radość dziecka Bożego.

 

KTÓŻ JAK BÓG

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Anioł Stróż pierwszy dar od Boga dla mnie

 Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy i ciała mego,

i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

( a gdy nie dajesz rady przyjdź ze swoimi Kolegami )

Amen. 

Któż jak Bóg

Święty Michale Archaniele,

wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich

po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

QUIS UT DEUS!

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae Caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

modlitwa o pokorę

Święty Michale Archaniele,

pogromco szatana, ducha pychy,

pomóż mi zwalczyć mój egoizm,

który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli.

Wstawiaj się za mną do Pana,

abym zachwycony Bogiem

wołał do Niego w każdej chwili mego życia:

Któż jak Bóg!

Amen.

akt oddania się św. Michałowi

O wielki Książę niebieski,

najwierniejszy Stróżu Kościoła,

święty Michale Archaniele,

oto ja, [tu wypowiadamy swoje imię],

chociaż bardzo niegodny Twego oblicza,

jednak ufny w Twą dobroć,

powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw

i licznymi Twymi dobrodziejstwami,

staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża

i w obecności wszystkich aniołów niebieskich,

których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego

szczególnego obrońcę i orędownika.

Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze

i usilnie szerzyć Twoją cześć.

Bądź moją mocą przez całe życie,

abym nigdy nie obraził Pana Boga

myślą, słowem lub uczynkiem.

Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim,

głównie przeciw tym,

które atakują wiarę i czystość,

a w godzinę śmierci

uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej.

Amen.

 

modlitwa o uwolnienie - długa

Panie Jezu Chryste!

Wyznajemy, ze jesteśmy grzesznikami.

W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz,

odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze

Twoją najdroższą Krwią.

Wyznajemy, Panie, ze bez Ciebie

nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić.

Przyzywamy na pomoc

Twoją Niepokalaną Matkę Maryję,

świętego Michała Archanioła,

wszystkich aniołów i świętych.

Przez ich wstawiennictwo

uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz,

aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

Dlatego w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

nakazujemy wam, złe duchy,

abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa:

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, urazy i niechęci

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się materialnego i zaborczości

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy przemocy, gwałtu i wojny

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

Mocą Jezusa Chrystusa nakazuję wam, złe duchy

- Oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

- Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

- Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi odkupionych Krwią Jezusa

- Oddalcie się od naszych braci i sióstr,

których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego

w chrzcie świętym!

Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus,

nasz Pan i Zbawiciel.

Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego.

Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę.

Raczej ześlij na nas śmierć,

aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

Matko Najświętsza,

otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki.

Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie!

Święty Michale Archaniele,

bron nas przeciwko atakom szatana.

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie,

przybywajcie nam z pomocą!

Panie nasz i Boże,

do Ciebie chcemy należeć za życia i po śmierci.

Amen.

 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

-         Święta Maryjo, Królowo Aniołów - módl się za nami!

-         Święty Michale Archaniele, - módl się za nami!

-         Święty Michale Książę przesławny,

-         Święty Michale dzielny w walce,

-         Święty Michale pogromco szatana,

-         Święty Michale postrachu złych duchów,

-         Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

-         Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

-         Święty Michale radości Aniołów,

-         Święty Michale zaszczycie nieba,

-         Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

-         Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

-         Święty Michale posłanniku Boga,

-         Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie

-         Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

-         Święty Michale warownio ludu Bożego,

-         Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

-         Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

-         Święty Michale chorąży zbawienia,

-         Święty Michale aniele pokoju,

-         Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

-         Święty Michale zwierzchniku w niebie,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

K.    Módl się za nami, święty Michale Archaniele.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 

Wszechmogący wieczny Boże, * który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, * a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

   

 

 

 

 

MODLITEWNIK

„Człowiek z Traktatu”

 

(EGZORCYZM)