budzą się oczy moje przed świtaniem

( wersja JASNA )

INTROIT Św. VianneyAkt ZawierzeniaŚw. LudwikLITANIA

(modlitewnik prywatny)

 

INTROIT

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Anioł Stróż

pierwszy dar od Boga dla mnie

 Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy i ciała mego,

i zaprowadź mnie

do żywota wiecznego.

(a gdy nie dajesz rady przyjdź ze swoimi Kolegami)

Amen. 

 

 

Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt”

Jestem cały Twój i wszystko moje Twoim jest.

Jestem cały Twój, Jezu,

i wszystko, co mam

do Ciebie należy, przez Maryję,

Twoją Najświętszą Matkę.

 

 

 

 

 

 

Św. Jan Maria Vianney

MODLITWA

Kocham Cię, o mój Boże

i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię

aż do ostatniego tchnienia mego życia.

Kocham Cię, o mój Boże,

nieskończenie dobry

i wolę umrzeć kochając Cię,

niż żyć bez kochania Ciebie.

Kocham Cię, Panie

i jedyna łaska, o jaką Cię proszę

to kochać Cię wiecznie…

Boże mój,

jeśli mój język nie jest zdolny

mówić w każdej chwili, iż Cię kocham,

chcę, aby moje serce powtarzało Ci to

za każdym moim tchnieniem.

 

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

 

 

 

 

 

 

Akt zawierzenia Maryi

Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico,

z wdzięcznością wspominając dzień,

w którym oddałem się całkowicie

do Twojej dyspozycji,

proszę Cię dzisiaj na nowo,

posługuj się mną

wedle Twojej woli.

Matko Chrystusa i Matko Kościoła,

Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie

w Twoich dłoniach,

dla ratowania dusz ludzkich

w ojczyźnie naszej i w całym świecie.

Matko Najświętsza,

spraw, bym codziennie,

ponawiając całkowite oddanie się Tobie,

stawał się coraz bardziej Twoją pomocą

dla sprawy Chrystusa na ziemi.

Amen.

Błogosławmy Panu 

Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

 

 

 

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

MODLITWA

Bądź pozdrowiona Maryjo,

umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

uwielbiona Matko Syna!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

wierna Oblubienico Ducha Świętego!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

moja kochana Matko, ukochana Władczyni,

moja wszechpotężna Królowo!

Bądź pozdrowiona moja radości,

moja chwało, moje serce i moja duszo!

Jesteś cała moja dzięki miłosierdziu,

a ja jestem cały Twój dzięki sprawiedliwości.

Ale jeszcze nie jestem zupełnie Twój.

Teraz więc oddaję się Tobie całkowicie,

nic nie zatrzymując dla siebie, ani dla innych.

I jeśli stale jeszcze dostrzegasz we mnie coś,

co nie należy do Ciebie,

błagam Cię usuń to, i uczyń Siebie

absolutną władczynią wszystkiego co jest moim.

Zniszcz we mnie wszystko to,

co może sprawić przykrość Bogu,

wypleń i zlikwiduj, a zasadź we mnie i pielęgnuj

wszystko to, co Tobie sprawi przyjemność.

Niechaj światło wiary

rozproszy ciemności mojego umysłu,

niechaj głęboka pokora

zajmie miejsce mojej pychy,

niechaj wzniosłe rozmyślanie

wkroczy w miejsce mojej błądzącej imaginacji,

niechaj obraz Boga

wypełnia stale Swoją obecnością moją pamięć,

niechaj płomienna miłość Twojego serca

rozpali oziębłość mojego,

niechaj Twoje cnoty

zajmą miejsce moich grzechów,

niechaj Twoje zasługi

będą jedyną ozdobą w oczach Boga

i przysposobią we mnie wszystko to,

czego się ode mnie oczekuje.

Ukochana Matko,

spraw proszę gorąco, jeżeli to jest możliwe,

żebym nie miał żadnego innego ducha jak Twój,

abym poznał Jezusa i Jego Bożą Wolę;

żebym nie miał innej duszy jak Twoją,

aby wielbić i wychwalać Boga,

abym nie miał innego serca jak Twoje,

żeby kochać Boga miłością

tak czystą i płomienną jak Twoja.

Nie proszę Cię

o wizje, objawienia, specjalne nabożeństwo

ani duchowe zadowolenia.

Twoim przywilejem jest,

że oglądasz Boga bardzo wyraźnie,

Twoim przywilejem jest

radować się niebiańską rozkoszą,

Twoim przywilejem jest

triumfować chwalebnie w Niebie po prawicy Syna

i dzierżyć w dłoniach absolutną władzę

nad Aniołami, ludźmi i demonami.

Twoim przywilejem jest

rozporządzać wszystkimi darami Boga,

tak, jak Ty sobie tego życzysz.

O niebiańska Maryjo,

To jest ta “najlepsza część”, jaką Pan dał Tobie,

i jaka nigdy nie zostanie Ci odebrana

i ta myśl napełnia radością moje serce.

A jeśli chodzi o „moją część” tutaj, na ziemi,

to nie proszę o nic innego,

jak tylko o to, co jest Twoim:

głęboko wierzyć bez duchowych radości,

radośnie cierpieć bez pociechy od ludzi,

umierać nieustannie dla siebie samego, bez chwili wytchnienia,

i pracować gorliwie i niesamolubnie dla Ciebie aż do śmierci,

jako najpokorniejszy sługa spośród Twoich sług.

Jedyną łaską o jaką błagam, żebyś dla mnie otrzymała jest,

abym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mógł powiedzieć:

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego, co uczyniłaś, gdy jeszcze byłaś na ziemi;

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego, co teraz czynisz w Niebie;

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego, co czynisz w mojej duszy,
ażebyś Ty Sama mogła wychwalać we mnie Jezusa,

w czasie i w wieczności. Amen.

 

Błogosławmy Panu 

Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

 

 

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

-         Święta Maryjo, módl się za nami.

-         Święty Ludwiku Mario de Monfort, módl się za nami.

-         Wierny Uczniu Jezusa Chrystusa, Mądrości Wcielonej, 

-         Serce posłuszne Duchowi Świętemu, 

-         Głosicielu Krzyża i Różańca,

-         Niewolniku Miłości Jezusa w Maryi,

-         Mistrzu prawdziwego oddania się Matce Bożej,

-         Człowieku modlitwy i umartwienia, 

-         Człowieku ciszy i oddalenia od świata, 

-         Przykładzie posłuszeństwa i miłości, 

-         Wielce oddany Synu Kościoła, 

-         Wzorze kapłana i misjonarza, 

-         Założycielu zgromadzeń zakonnych, 

-         Propagatorze służby Kościołowi wśród świeckich, 

-         Przyjacielu chorych i ubogich, 

-         Chrześcijański Wychowawco młodzieży,

-         Wyjednaj nam ducha Wiary, Święty Ludwiku Mario de Monfort.

-         Wyjednaj nam ducha modlitwy,

-         Wyjednaj nam zrozumienie Krzyża,

-         Wyjednaj nam Twoje prawdziwe oddanie się Maryi,

-         Wyjednaj nam Twoje umiłowanie Kościoła,

-         Wyjednaj nam Twoje męstwo w próbach,

-         Wyjednaj nam Twojego misyjnego ducha,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.    Święty Ludwiku Mario de Monfort, wstawiaj się za nami.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie, który rozpaliłeś w sercu świętego Ludwika Marii de Monfort żarliwe pragnienie głoszenia ludziom Ewangelii Twojego Syna, pozwól abyśmy za jego przyczyną, pod przewodnictwem Maryi, byli posłuszni Twojemu Duchowi i stali się niestrudzonymi apostołami Twojego Królestwa, wrażliwymi na głosy ubogich, w służbie bliźniemu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu 

Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

 

 

MODLITEWNIK

„Człowiek z Traktatu”

 

(TOTUS TUUS)