budzą się oczy moje przed świtaniem

>>> WERSJA JASNA

Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w celu zatrzymania pandemii koronawirusa. Papieska inicjatywa to solidarna modlitwa wszystkich chrześcijan słowami "Ojcze nasz" w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. o godzinie 12.00. I tak zostało.

 

 

Anioł Pański

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

i poczęła z Ducha Świętego.

                   Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,

niech mi się stanie według słowa Twego.

                   Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,

i zamieszkało między nami.

                   Zdrowaś Maryjo...

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

MODLITWA za ZMARŁYCH

K.    Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

W.   A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K.    Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W.   Amen.

DALEJ

 

 

 

Modlitwa papieża Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie,

uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy

Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy

o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła

z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość,

którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus

nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem

dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy

Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem

Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze,

wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie

z niebiańską pomocą w tej walce

z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś

Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,

które groziło Jego życiu,

tak teraz broń

świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek

i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas

nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem

i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie,

umrzeć pobożnie i osiągnąć

wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.

DALEJ

 

 

Modlitwa za Kapłanów

Święty Józefie.

Przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi,

prosimy Cię,

abyś pod swoją szczególną opiekę

przyjąć raczył wszystkich Kapłanów

i wyjednał im gorliwość,

czystość serca, mężną wiarę,

ducha ofiary i poświęcenia.

Oby gotowi byli raczej ponieść

męczeństwo i śmierć,

niż znieważyć świętą godność

powołania swego.

DALEJ

 

 

Święty Józefie.

Ty widzisz w jakich trudnościach

żyją słudzy Pana na ziemi,

proś zatem za nimi Jezusa i Maryję.

Otaczaj ich nieustanną opieką,

wzbudzaj nowe powołania,

aby nie brakło robotników

na Pańskim żniwie.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

DALEJ

 

 

 

MODLITWA PODCZAS EPIDEMII

Boże Ojcze, Stwórco świata,

wszechmogący i miłosierny,

który z miłości do nas

posłałeś na świat swojego Syna

jako lekarza dusz i ciał,

spójrz na swoje dzieci,

które w tym trudnym momencie

niepewności i lęku

w wielu regionach Europy i świata,

zwracają się do Ciebie

szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu,

ulecz naszych chorych,

pociesz ich rodziny,

daj mądrość rządzącym,

energię i siłę lekarzom,

pielęgniarkom i wolontariuszom,

życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby,

ale uwolnij nas od wszelkiego zła.

O to Cię prosimy,

który z Synem i Duchem Świętym

żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo,

Uzdrowicielko chorych

i Matko nadziei,

módl się za nami!"

DALEJ

 

 

 

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja

jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

POWRÓT

DALEJ  >>>  MODLITWA „O ŚWICIE”