BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

 

ANIOŁ PAŃSKI
( godz. 600; 1200; 1800; )
CIEMNY MOTYW >>>

Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę

w celu zatrzymania pandemii koronawirusa.

Papieska inicjatywa to solidarna modlitwa wszystkich chrześcijan

słowami "Ojcze nasz" w uroczystość Zwiastowania Pańskiego,

25 marca 2020 r. o godzinie 12.00. I tak zostało

 

 

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

i poczęła z Ducha Świętego.

                   Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,

niech mi się stanie według słowa Twego.

                   Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,

i zamieszkało między nami.

                   Zdrowaś Maryjo...

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

                                                       

Módlmy się: 

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

MODLITWA za ZMARŁYCH

K.    Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

W.   A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K.    Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W.   Amen.

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

 

MODLITWA pap. LEONA XIII

Do Ciebie, święty Józefie,

uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy

Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy

o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła

z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość,

którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus

nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem

dopomóż nam w naszych potrzebach.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

Opatrznościowy

Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem

Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze,

wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie

z niebiańską pomocą w tej walce

z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś

Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,

które groziło Jego życiu,

tak teraz broń

świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek

i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas

nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem

i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie,

umrzeć pobożnie i osiągnąć

wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

MODLITWA za KAPŁANÓW

Święty Józefie.

Przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi,

prosimy Cię,

abyś pod swoją szczególną opiekę

przyjąć raczył wszystkich Kapłanów

i wyjednał im gorliwość,

czystość serca, mężną wiarę,

ducha ofiary i poświęcenia.

Oby gotowi byli raczej ponieść

męczeństwo i śmierć,

niż znieważyć świętą godność

powołania swego.

 

POWRÓT

DALEJ

 

Święty Józefie.

Ty widzisz w jakich trudnościach

żyją słudzy Pana na ziemi,

proś zatem za nimi Jezusa i Maryję.

Otaczaj ich nieustanną opieką,

wzbudzaj nowe powołania,

aby nie brakło robotników

na Pańskim żniwie.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

MODLITWA PODCZAS EPIDEMII

Boże Ojcze, Stwórco świata,

wszechmogący i miłosierny,

który z miłości do nas

posłałeś na świat swojego Syna

jako lekarza dusz i ciał,

spójrz na swoje dzieci,

które w tym trudnym momencie

niepewności i lęku

w wielu regionach Europy i świata,

zwracają się do Ciebie

szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu,

ulecz naszych chorych,

pociesz ich rodziny,

daj mądrość rządzącym,

energię i siłę lekarzom,

pielęgniarkom i wolontariuszom,

życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby,

ale uwolnij nas od wszelkiego zła.

O to Cię prosimy,

który z Synem i Duchem Świętym

żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo,

Uzdrowicielko chorych

i Matko nadziei,

módl się za nami!"

 

POWRÓT

DALEJ

 

 

 

 

 

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja

jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

BłogosławmyPanu

Bogu niech będą dzięki

 

POWRÓT

DALEJ  >>>  MODLITWA o ŚWICIE

 

 

 

MARYJA

PEŁNA ŁASKI

(KECHARITOMENE)

 

 

 

 

ODPUST w ROKU

ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA

(w środy i 19 dnia m-ca)


ALBO