budzą się oczy moje przed świtaniem

( wersja JASNA )

ANIOŁ PAŃSKIMODLITWA do św. JÓZEFACZAS EPIDEMII

Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w celu zatrzymania pandemii koronawirusa. Papieska inicjatywa to solidarna modlitwa wszystkich chrześcijan słowami "Ojcze nasz" w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. o godzinie 12.00. I tak zostało.

 

 

Anioł Pański

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

i poczęła z Ducha Świętego.

                   Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,

niech mi się stanie według słowa Twego.

                   Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,

i zamieszkało między nami.

                   Zdrowaś Maryjo...

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 

Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,  prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA za ZMARŁYCH

K.    Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

W.   A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K.    Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W.   Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa papieża Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus

z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu,

tak teraz broń świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie

i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa za Kapłanów

Święty Józefie.

Przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi, prosimy Cię,

abyś pod swoją szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich Kapłanów

i wyjednał im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia.

Oby gotowi byli raczej ponieść męczeństwo i śmierć,

niż znieważyć świętą godność powołania swego.

* * *

Święty Józefie.

Ty widzisz w jakich trudnościach żyją słudzy Pana na ziemi,

proś zatem za nimi Jezusa i Maryję.

Otaczaj ich nieustanną opieką, wzbudzaj nowe powołania,

aby nie brakło robotników na Pańskim żniwie.

Amen.

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa na czas epidemii koronawirusa

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

 

 

 

MODLITWA PODCZAS EPIDEMII

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,

który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna

jako lekarza dusz i ciał,

spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku

w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie

szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu,

ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny,

daj mądrość rządzącym,

energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom,

życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby,

ale uwolnij nas od wszelkiego zła.

O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym

żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei,

módl się za nami!"

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

MODLITEWNIK

„Człowiek z Traktatu”

 

(INTROIT)