BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

FORMUŁY
SAKRAMENTALNE
CIEMNY MOTYW >>>

FORMUŁA ROZGRZESZENIA

Bóg, Ojciec miłosierdzia,

który pojednał świat ze sobą

przez śmierć i zmartwychwstanie

swojego Syna

i zesłał Ducha Świętego

na odpuszczenie grzechów,

niech ci udzieli

przebaczenia i pokoju

przez posługę Kościoła.

I ja odpuszczam tobie grzechy

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Penitent odpowiada: Amen.

 

FORMUŁA ROZGRZESZENIA SKRÓCONA

Jeżeli zagraża niebezpieczeństwo śmierci, wystarczy, aby kapłan wymówił istotne słowa formuły rozgrzeszenia, a mianowicie:

I ja odpuszczam tobie grzechy

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

FORMUŁA NAMASZCZENIA CHORYCH

Kapłan namaszcza czoło i ręce chorego, mówiąc jeden raz:

Przez to święte namaszczenie

niech Pan w swoim

nieskończonym miłosierdziu

wspomoże ciebie łaską

Ducha Świętego.

W.  Amen.

 

Pan, który odpuszcza ci grzechy,

niech cię wybawi

i łaskawie podźwignie.

W.  Amen.

 

ODPUST ZUPEŁNY NA GODZINĘ ŚMIERCI

Władzą otrzymaną

od Stolicy Apostolskiej

udzielam ci odpustu zupełnego

i przebaczenia

wszystkich twoich grzechów

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W.  Amen.

 

 

 

POCZĄTEK

 

 

POWRÓT  >>> STRONA GŁÓWNA