BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

ROK ŚW. JÓZEFA
OBLUBIEŃCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

JASNY MOTYW >>>
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 


Św. Józefie,

Głowo Najświętszej Rodziny,

powierzamy Twojej opiece

nasze rodziny,

w sposób szczególny mężczyzn:

ojców, mężów, synów i braci;

wszystkich mężczyzn,

z którymi jesteśmy związani.

Daj im męską odwagę,

dzięki której

potrafiliby szanować i bronić

swoje matki, żony, córki i siostry.

Wyproś dla nich

serca wrażliwe i czyste,

by wszystkie kobiety,

które im zaufały,

kochali miłością bezinteresowną,

współczującą i dyskretną.

Taka miłość

nie szuka własnej korzyści,

ale pragnie jedynie

ofiarować siebie w darze.

Otocz swoją szczególną pieczą

mężów i ojców rodziny;

niech będą dla swoich

żon i dzieci troskliwi,

opiekuńczy i delikatni.

Niech dają im oparcie

i poczucie bezpieczeństwa.

Św. Józefie,

wejrzyj na ojców,

mężów, synów i braci

naznaczonych ułomnością,

która degraduje ich męską siłę

i czyni nieodpowiedzialnymi

za siebie i powierzonych im bliskich.

Niech pokonują pokusę

zamykania się w sobie,

posługiwania się przemocą;

niech podejmują wysiłek

naprawienia

wyrządzonych krzywd.

Wierny Stróżu Świętej Rodziny,

módl się, za tych mężów i ojców,

których miłość rodzinna zgasła

i którzy stali się obojętni

na własne żony i dzieci.

Nadziejo Chorych,

w szczególny sposób polecamy

Twojej pieczy rodziny, w których

ojcowie, mężowie i synowie

nadużywają alkoholu,

pogrążając się w autodestrukcji.

Niech uznają ze skruchą

swoją chorobę,

niech szukają pomocy

oraz ludzkiego i Boskiego wsparcia.

Wyproś im łaskę pokornej modlitwy,

by w tej trudnej sytuacji

całym sercem

zwrócili się do Boga z prośbą

o miłosierdzie i pomoc.

Pociecho Nieszczęśliwych,

powierzamy Twojej pieczy

mężczyzn żyjących samotnie,

rozwiedzionych,

tych, których porzuciły żony,

dzieci, przyjaciele;

tych, którzy czują się odrzuceni,

skrzywdzeni i rozżaleni.

Niech nie poddają się

pokusie zniechęcenia i rozpaczy;

niech podejmują wysiłek

odbudowania swego życia,

dzięki któremu mogliby

na nowo stworzyć więzi

małżeńskie i rodzinne.

Troskliwy Obrońco Jezusa

i Żywicielu Syna Bożego,

powierzaj Twemu przybranemu Synowi

młodych mężczyzn i chłopców.

Wypraszaj im u Niego

Pragnienie poznawania,

miłowania i naśladowania Ciebie,

by stawali się coraz odważniejsi,

mocniejsi duchem,

bezinteresowni, wrażliwi na ludzi

potrzebujących pomocy.

Zwierciadło Sprawiedliwości,

Wzorze Pracujących,

módl się za wszystkich sprawujących władzę.

Wypraszaj im serca wrażliwe na ubogich

i oddane służbie obywatelom,

by opierali się pokusie egoizmu

oraz żądzy zysku i władzy.

Niech pragną służyć

wszystkim obywatelom;

niech nie zawiodą nadziei,

jaką ludzie w nich pokładają.

Św. Józefie, Patronie Umierających,

powierzamy Twojej czujnej pieczy

osoby ciężko chore i umierające.

Powierzamy Ci także naszą śmierć.

Spraw, abyśmy naszą śmiercią

uwielbili Boga,

jak Ty uwielbiłeś Go swoją.

Obdarz nas tą łaską,

byśmy odchodzili z tego świata

w objęciach

Twojego przybranego Syna,

w obecności

Twojej Oblubienicy Maryi.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

 

 

Litania do Św. Józefa

(z nowymi wezwaniami)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-       Święta Maryjo, - módl się za nami.

-       Święty Józefie,

-       Przesławny potomku Dawida,

-       Światło Patriarchów,

-       Oblubieńcze Bogarodzicy,

-       Opiekunie Odkupiciela,

-       Przeczysty stróżu Dziewicy,

-       Żywicielu Syna Bożego,

-       Troskliwy obrońco Chrystusa,

-       Sługo Chrystusa,

-       Sługo zbawienia,

-       Głowo Najświętszej Rodziny,

-       Józefie najsprawiedliwszy,

-       Józefie najczystszy,

-       Józefie najroztropniejszy,

-       Józefie najmężniejszy,

-       Józefie najposłuszniejszy,

-       Józefie najwierniejszy,

-       Zwierciadło cierpliwości,

-       Miłośniku ubóstwa,

-       Wzorze pracujących,

-       Ozdobo życia rodzinnego,

-       Opiekunie dziewic,

-       Podporo rodzin,

-       Podporo w trudnościach,

-       Pociecho nieszczęśliwych,

-       Nadziejo chorych,

-       Patronie wygnańców,

-       Patronie cierpiących,

-       Patronie ubogich,

-       Patronie umierających,

-       Postrachu duchów piekielnych,

-       Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.  Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się.

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

MODLITWA pap. LEONA XIII

Do Ciebie, święty Józefie,

uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy

Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy

o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła

z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość,

którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus

nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem

dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy

Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem

Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze,

wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie

z niebiańską pomocą w tej walce

z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś

Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,

które groziło Jego życiu,

tak teraz broń

świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek

i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas

nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem

i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie,

umrzeć pobożnie i osiągnąć

wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

MODLITWA za RODZINY

Święty Józefie,

Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi,

Opiekunie rodzin,

Twojej ojcowskiej opiece

powierzył Bóg swojego Syna

i Jego Niepokalaną Matkę.

Z największą miłością

wypełniałeś obowiązki troskliwego

Ojca i Opiekuna

Najświętszej Rodziny.

Powierzam Ci moją rodzinę,

nasze prace, radości i cierpienia.

Powierzam Ci moje dzieci

(moich rodziców).

Wprowadź Jezusa do naszego domu,

pomóż przyjąć Go do naszych serc,

uproś łaskę miłości, zgody i pokoju,

aby nasza rodzina osiągnęła

szczęście doczesne i wieczne.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

MODLITWA za KAPŁANÓW

Święty Józefie.

Przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi,

prosimy Cię,

abyś pod swoją szczególną opiekę

przyjąć raczył wszystkich Kapłanów

i wyjednał im gorliwość, czystość serca,

mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia.

Oby gotowi byli raczej ponieść

męczeństwo i śmierć,

niż znieważyć świętą godność

powołania swego.

 

Święty Józefie.

Ty widzisz w jakich trudnościach

żyją słudzy Pana na ziemi,

proś zatem za nimi Jezusa i Maryję.

Otaczaj ich nieustanną opieką,

wzbudzaj nowe powołania,

aby nie brakło robotników

na Pańskim żniwie.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

MODLITWA o DOBRĄ ŚMIERĆ

Święty Józefie,

pociecho cierpiących i umierających,

mój dobry Ojcze!

Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi

aż do końca swoich dni

w towarzystwie Jezusa i Jego Matki

i zasłużyłeś na tę łaskę,

że umarłeś w Ich objęciach.

Proszę Cię, niech twoje wstawiennictwo

wyjedna mi łaskę dobrej śmierci,

abym - podobnie jak Ty - oddał mego ducha

przy Jezusie i Maryi.

W ciągu ziemskiego życia

bądź mi wzorem i pomocą,

abym w godzinę śmierci,

ze świadomością

dobrze wypełnionego powołania,

z czystym sercem i w pokoju

szedł na spotkanie z Ojcem.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja

jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

 

POCZĄTEK

 

 

DEKRET O ODPUSTACH

POWRÓT  >>> kult świętych