BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

WOJOWNIK 
MARYI
Modlitwa ze św. Ludwikiem Marią Grignon de Montfort
CIEMNY MOTYW>>>

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Witaj, Gwiazdo Morza

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

     2. Ty, coś Gabriela

     Słowem przywitana,

     Utwierdź nas w pokoju,

     Odmień Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym powróć blaski.

Oddal nasze nędze,

Uproś wszelkie łaski.

     4. Okaż, żeś jest Matką,

     Wzrusz modłami swymi

     Tego, co Twym Synem

     Zechciał być na ziemi. 

5. O Dziewico sławna

I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze. 

     6. Daj wieść życie czyste,

     Drogę ściel bezpieczną,

     Widzieć daj Jezusa,

     Mieć w Nim radość wieczną. 

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,

Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

 

K.    Dozwól mi chwalić Cię, Panno święta!

W.   Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

MODLITWA DO JEZUSA

Jezu mój kochany,

pozwól, że do Ciebie zwrócę się,

by okazać Ci wdzięczność

za łaskę, którą mi wyświadczyłeś,

oddając mnie

przez to nabożeństwo niewoli,

Twojej świętej Matce:

aby była moją Orędowniczką

przed Twym Majestatem

i Wspomożycielką

w mej wielkiej nędzy.

Niestety! Panie, jestem tak nędzny,

że bez tej dobrej Matki

byłbym zgubiony.

Tak, Maryja jest mi wobec Ciebie

niezbędna i potrzebna wszędzie:

by uśmierzyć Twój słuszny gniew,

gdyż tak bardzo cały czas

Ciebie obrażałem;

by powstrzymać wieczne kary

Twojej sprawiedliwości,

na jakie zasługuję;

by na Ciebie patrzeć,

mówić i modlić się do Ciebie,

do Ciebie się zbliżać

i podobać się Tobie;

by ocalić

moją duszę i dusze innych;

Jednym słowem, niezbędna,

żebym zawsze spełniał

Twoją świętą wolę

i we wszystkim przyczyniał się

do jeszcze większej

Twojej chwały.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Ach! Czemu ja nie mogę głosić

po całym świecie miłosierdzia,

jakie Ty dla mnie miałeś!

Czemuż cały świat nie wie o tym,

że bez Maryi już byłbym zgubiony!

Czemuż nie mogę odpłacić

godnymi aktami dziękczynienia

za tak wielkie dobrodziejstwo!

Maryja prawdziwie jest we mnie.

Ach, jakiż to skarb! Co za pociecha!

I ja, po tym wszystkim,

nie miałbym być cały dla Niej?!

Cóż by to była za niewdzięczność,

najdroższy mój Zbawicielu?!

Raczej odbierz mi życie,

niż by miało mi się przydarzyć

podobne nieszczęście:

bo wolę raczej umrzeć

aniżeli żyć nie należąc

całkowicie do Maryi.

Po tysiąckroć uznałem Ją

za całe moje dobro,

jak św. Jan Ewangelista u stóp Krzyża,

i tyleż razy Jej oddałem siebie.

Jeżeli jednak jeszcze dotąd

nie zrobiłem tego

zgodnie z Twoimi pragnieniami,

mój najdroższy Jezu,

czynię to teraz

tak, jak Ty pragniesz,

żebym to uczynił.

Jeśli widzisz

w mojej duszy i ciele

cokolwiek, co nie należy

do tej Dostojnej Królowej,

proszę Cię, wyrwij to

i odrzuć ode mnie daleko,

bo kto nie należy do Niej,

niegodny jest Ciebie.

POCZĄTEK

DALEJ

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O, Duchu Święty!

Udziel mi wszystkich łask

oraz zasadź, zraszaj i uprawiaj

w mojej duszy umiłowaną Maryję,

Drzewo prawdziwego Życia,

aby ono rosło, kwitło i przynosiło

obfity owoc życia.

Duchu Święty!

Daj mi wielkie nabożeństwo

i obdarz mnie wielką miłością

do Twojej Najświętszej Oblubienicy;

daj bym zawsze

w oparciu o Jej matczyne łono

nieustannie uciekał się

do Jej miłosierdzia,

tak, abyś to w Niej

kształtował we mnie

Jezusa Chrystusa,

wielkiego i potężnego,

aż do pełni Jego doskonałego wieku.

Amen!

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

MODLITWA WIERNEGO NIEWOLNIKA MARYI

Bądź pozdrowiona Maryjo,

umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

uwielbiona Matko Syna!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

wierna Oblubienico Ducha Świętego!

Bądź pozdrowiona Maryjo,

moja kochana Matko,

ukochana Władczyni,

moja wszechpotężna Królowo!

Bądź pozdrowiona moja radości,

moja chwało, moje serce i moja duszo!

Jesteś cała moja dzięki miłosierdziu,

a ja jestem cały Twój

dzięki sprawiedliwości.

Ale jeszcze nie jestem zupełnie Twój.

Teraz więc oddaję się Tobie całkowicie,

nic nie zatrzymując

dla siebie, ani dla innych.

I jeśli stale jeszcze

dostrzegasz we mnie

coś, co nie należy do Ciebie,

błagam Cię usuń to,

i uczyń Siebie absolutną władczynią

wszystkiego co jest moim.

Zniszcz we mnie wszystko to,

co może sprawić przykrość Bogu,

wypleń i zlikwiduj,

a zasadź we mnie i pielęgnuj

wszystko to,

co Tobie sprawi przyjemność.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Niechaj światło wiary

rozproszy ciemności mojego umysłu,

niechaj głęboka pokora

zajmie miejsce mojej pychy,

niechaj wzniosłe rozmyślanie

wkroczy w miejsce mojej

błądzącej imaginacji,

niechaj obraz Boga wypełnia stale

Swoją obecnością moją pamięć,

niechaj płomienna miłość

Twojego serca

rozpali oziębłość mojego,

niechaj Twoje cnoty

zajmą miejsce moich grzechów,

niechaj Twoje zasługi

będą jedyną ozdobą w oczach Boga

i przysposobią we mnie wszystko to,

czego się ode mnie oczekuje.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Ukochana Matko,

spraw proszę gorąco,

jeżeli to jest możliwe,

żebym nie miał

żadnego innego ducha jak Twój,

abym poznał Jezusa i Jego Bożą Wolę;

żebym nie miał innej duszy jak Twoją,

aby wielbić i wychwalać Boga,

abym nie miał innego serca jak Twoje,

żeby kochać Boga miłością

tak czystą i płomienną jak Twoja.

Nie proszę Cię o wizje,

objawienia, specjalne nabożeństwo

ani duchowe zadowolenia.

Twoim przywilejem jest,

że oglądasz Boga bardzo wyraźnie,

Twoim przywilejem jest

radować się niebiańską rozkoszą,

Twoim przywilejem jest

triumfować chwalebnie w Niebie

po prawicy Syna

i dzierżyć w dłoniach

absolutną władzę nad

Aniołami, ludźmi i demonami.

Twoim przywilejem jest

rozporządzać wszystkimi darami Boga,

tak, jak Ty sobie tego życzysz.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

O niebiańska Maryjo,

To jest ta najlepsza część,

jaką Pan dał Tobie,

i jaka nigdy nie zostanie Ci odebrana

i ta myśl napełnia radością moje serce.

A jeśli chodzi o „moją część”

tutaj, na ziemi,

to nie proszę o nic innego,

jak tylko o to, co jest Twoim:

głęboko wierzyć bez duchowych radości,

radośnie cierpieć bez pociechy od ludzi,

umierać nieustannie dla siebie samego,

bez chwili wytchnienia,

i pracować gorliwie i niesamolubnie

dla Ciebie aż do śmierci,

jako najpokorniejszy sługa

spośród Twoich sług.

Jedyną łaską o jaką błagam,

żebyś dla mnie otrzymała jest,

abym każdego dnia i w każdej chwili

mojego życia mógł powiedzieć:

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego, co uczyniłaś,

gdy jeszcze byłaś na ziemi;

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego,

co teraz czynisz w Niebie;

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego,

co czynisz w mojej duszy,
ażebyś Ty Sama mogła

wychwalać we mnie Jezusa,

w czasie i w wieczności.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

Modlitwa św. Ludwika Marii

O Jezu żyjący w Maryi,

przyjdź i żyj w Twoich sługach,

w duchu Twojej świętości,

w wypełnieniu Twojej mocy,

w prawdzie Twoich cnót,

w doskonałości Twoich dróg,

w jedności Twoich tajemnic.

Uśmierz wszelką nieprzyjacielską siłę

w Twoim duchu, ku chwale Ojca.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie

tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 Litania do św. Ludwika

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Święta Maryjo, módl się za nami.

-   Święty Ludwiku Mario de Montfort, módl się za nami.

-   Wierny Uczniu Jezusa Chrystusa, Mądrości Wcielonej, 

-   Serce posłuszne Duchowi Świętemu, 

-   Głosicielu Krzyża i Różańca,

-   Niewolniku Miłości Jezusa w Maryi,

-   Mistrzu prawdziwego oddania się Matce Bożej,

-   Człowieku modlitwy i umartwienia, 

-   Człowieku ciszy i oddalenia od świata, 

-   Przykładzie posłuszeństwa i miłości, 

-   Wielce oddany Synu Kościoła, 

-   Wzorze kapłana i misjonarza, 

-   Założycielu zgromadzeń zakonnych, 

-   Propagatorze służby Kościołowi wśród świeckich, 

-   Przyjacielu chorych i ubogich, 

-   Chrześcijański Wychowawco młodzieży,

 

-   Wyjednaj nam ducha Wiary, Święty Ludwiku Mario de Montfort.

-   Wyjednaj nam ducha modlitwy,

-   Wyjednaj nam zrozumienie Krzyża,

-   Wyjednaj nam Twoje prawdziwe oddanie się Maryi,

-   Wyjednaj nam Twoje umiłowanie Kościoła,

-   Wyjednaj nam Twoje męstwo w próbach,

-   Wyjednaj nam Twojego misyjnego ducha,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Święty Ludwiku Mario de Montfort, wstawiaj się za nami.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, który rozpaliłeś w sercu świętego Ludwika Marii de Montfort żarliwe pragnienie głoszenia ludziom Ewangelii Twojego Syna, pozwól abyśmy za jego przyczyną, pod przewodnictwem Maryi, byli posłuszni Twojemu Duchowi i stali się niestrudzonymi apostołami Twojego Królestwa, wrażliwymi na głosy ubogich, w służbie bliźniemu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCZĄTEK

 

TOTUS TUUS

POWRÓT  > modlitwa codzienna