BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

 

O ŚWITANIU
( modlitwa poranna )
JASNY MOTYW>>>

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa o dobry dzień

Panie, w ciszy budzącego się dnia

przychodzę prosić Cię

o pokój, o mądrość i moc.

Chcę dzisiaj spoglądać na świat

oczyma pełnymi miłości.

Pragnę być cierpliwy,

wyrozumiały, łagodny i roztropny.

Nie ulegając sugestii pozorów,

chcę widzieć

Twe dzieci, a moich braci

tak, jak Ty je widzisz.

Chcę w każdym człowieku

dostrzegać tylko dobro.

Zamknij moje uszy,

niech nie słyszą obelgi.

Strzeż mego języka

przed wszelkim złym słowem.

Obym żywił jedynie myśli,

które błogosławią.

Obym był tak pełen życzliwości

i tak radosny, żeby wszyscy,

którzy się do mnie zbliżają,

wyczuwali Twoją obecność.

Przyodziej mnie

w Twoje Piękno, o Panie,

abym przez cały ten dzień dzisiejszy

Ciebie objawiał światu.

Amen. 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

Anioł Stróż

 (pierwszy dar od Boga dla mnie)

 Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy i ciała mego,

i zaprowadź mnie

do żywota wiecznego.

(a gdy nie dajesz rady przyjdź ze swoimi Kolegami)

Amen. 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

Modlitwa Trzech Zdrowaś

Uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą,

za POTĘGĘ udzieloną

Najświętszej Maryi Pannie.

W. Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo, moja dobra Matko,

zachowaj mnie dzisiaj

od grzechu śmiertelnego.

Chwała  Ojcu

Uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą,

za MĄDROŚĆ udzieloną

Najświętszej Maryi Pannie.

W. Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo, moja dobra Matko,

zachowaj mnie dzisiaj

od grzechu śmiertelnego.

Chwała  Ojcu

Uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą,

za SŁODYCZ i MIŁOSIERDZIE udzielone

Najświętszej Maryi Pannie.

W. Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo, moja dobra Matko,

zachowaj mnie dzisiaj

od grzechu śmiertelnego.

Chwała  Ojcu

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Św. Jan Maria Vianney

Kocham Cię, o mój Boże

i moim jedynym pragnieniem

jest kochać Cię  aż do ostatniego

tchnienia mego życia.

Kocham Cię, o mój Boże,

nieskończenie dobry

i wolę umrzeć kochając Cię,

niż żyć bez miłości do Ciebie.

Kocham Cię, o Boże mój,

i pragnę nieba jedynie

dla szczęścia doskonałego

kochania Ciebie

Kocham Cię, o mój Boże,

I lękam się piekła jedynie dlatego,

że nie ma w nim tej słodkiej

pociechy kochania Ciebie.

O Boże mój,

jeśli mój język nie jest zdolny

mówić w każdej chwili,

iż Cię kocham,

chcę, aby moje serce

powtarzało Ci to

za każdym moim tchnieniem.

Ach! Uczyń mi tę łaskę

cierpienia z miłości do Ciebie

i kochania Cię w cierpieniu,

i spraw, bym oddał ducha

kochając Cię i czując, że Cię kocham.

Im bardziej jestem końca,

tym bardziej Cię błagam,

byś zwiększył i udoskonalił

moją miłość.

I tak niech się stanie.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

S. Gertruda

Jezu, zanurzam w Twojej

Przenajdroższej Krwi

cały ten rozpoczynający się dzień,

który jest darem

Twojej nieskończonej miłości.

Zanurzam w Twojej Krwi

siebie samego, wszystkie osoby,

które dziś spotkam, o których pomyślę

czy w jakikolwiek sposób

czegokolwiek o nich się dowiem.

Zanurzam moich bliskich

i osoby powierzające się

mojej modlitwie.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie,

wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją,

wszystkie sprawy, które będę załatwiać,

rozmowy, które będę prowadzić,

prace, które będę wykonywać

i mój odpoczynek.

Proszę, aby Twoja Krew

przenikała te osoby i sprawy,

przynosząc według Twojej woli

uwolnienie, oczyszczenie,

uzdrowienie i uświęcenie.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Niech dziś zajaśnieje

chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz,

ku chwale Twojej Krwi,

ku pożytkowi Kościoła Świętego

i jako zadośćuczynienie

za moje grzechy,

składając to wszystko Bogu Ojcu

przez wstawiennictwo Maryi.

Oddaję samego siebie

do pełnej dyspozycji Maryi,

zawierzając Jej moją przeszłość,

przyszłość i teraźniejszość,

bez warunków i bez zastrzeżeń.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Modlitwa o rozeznanie

Boże Wszechmogący,

Ojcze, Synu i Duchu Święty,

Ty, który jesteś źródłem

wszelkiej mądrości,

Ty, który kochasz swoje dzieci

i nie chcesz, aby błądziły

po ścieżkach grzechu i ciemności.

Panie, który jesteś Prawdą,

poprowadź nas

trudną drogą rozeznawania.

Pomóż nam dostrzec

podstępy złego ducha i odrzucić je,

a zachować tylko to,

co pochodzi od Ciebie.

Pomóż nam trwać tylko przy tym,

co Ty sam z miłości nam dajesz

przez swoich prawdziwych proroków

dla naszego umocnienia,

uświęcenia i zbawienia.

Ty otwierasz rękę,

by nas nakarmić do syta,

i żywisz nas w czasie głodu.

Jednak Twój nieprzyjaciel,

także rozrzuca swe ziarna,

aby Twoje dzieci

ogarnął zamęt, lęk i niepewność.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Pomóż nam odróżnić

prawdziwy pokarm z Nieba,

który podtrzymuje w nas Twoje życie,

od trucizny, która to życie zabija.

Pomóż nam oddzielić

kąkol od pszenicy,

pomóż nam odróżnić prawdę od fałszu,

którym szatan chce nas zawrócić

z drogi wiodącej do Ciebie.

Daj nam ducha mądrości

i ukaż swoje prawdziwe i święte oblicze,

abyśmy nie zginęli.

Chroń nas także od tego,

byśmy wskutek błędnej oceny,

pośpiechu i niecierpliwości

nie niszczyli tego,

co zasiała Twoja ręka.

Pomóż nam również rozpoznać,

czy nasze myśli, plany i oceny

pochodzą od Ciebie
lub czy wzbudził je w nas

Twój przeciwnik, nasze ambicje,

zazdrość i egoizm

albo ukryta nienawiść

do Twojego światła.

Naucz nas zamieniać

w czyny miłości

wszystkie słowa,

rady, myśli, natchnienia,

jakimi nas obdarza

Twoje najświętsze i najczystsze Serce.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Modlitwa o wytrwałość w postanowieniach

Duchu Święty,

który uzdalniasz moje serce

do modlitwy

pozwól mi rozeznać

czy moje postanowienia

są dobre i przyniosą chwałę

Tobie, Ojcu i Jezusowi.

Proszę Ciebie o łaskę wytrwałości

w postanowieniach.

Postanawiam i proszę,

(wypowiedz swoje postanowienia)

aby mnie lenistwo, nuda,

rutyna i przyzwyczajenia

nie powstrzymały i nie zatrzymały.

Wszelkie niepowodzenia i upadki

pomóż mi przetrwać i powrócić do działania,

abym osiągnął swój cel.

Tobie chwała na wieki.

Uwielbiony bądź Duchu Święty Boże

w swojej delikatności,

cierpliwości i stanowczości.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Akt zawierzenia Maryi

Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico,

z wdzięcznością wspominając dzień,

w którym oddałem się całkowicie

do Twojej dyspozycji,

proszę Cię dzisiaj na nowo,

posługuj się mną

wedle Twojej woli.

Matko Chrystusa i Matko Kościoła,

Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie

w Twoich dłoniach,

dla ratowania dusz ludzkich

w ojczyźnie naszej i w całym świecie.

Matko Najświętsza,

spraw, bym codziennie,

ponawiając całkowite oddanie się Tobie,

stawał się coraz bardziej Twoją pomocą

dla sprawy Chrystusa na ziemi.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie

tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

 

 

 

 

 

 

 

POCZĄTEK

 

MODLITWY ze św. LUDWIKIEM

POWRÓT  > modlitwa codzienna