BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

ANIOŁ PAŃSKI
 Zwiastował Pannie Maryi
JASNY MOTYW >>>
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

i poczęła z Ducha Świętego.

                   Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,

niech mi się stanie według słowa Twego.

                   Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,

i zamieszkało między nami.

                   Zdrowaś Maryjo...

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

                                                       

Módlmy się: 

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

MODLITWA za ZMARŁYCH

K.    Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

W.   A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K.    Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W.   Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

MODLITWA pap. LEONA XIII

Do Ciebie, święty Józefie,

uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy

Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy

o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła

z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość,

którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus

nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem

dopomóż nam w naszych potrzebach.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Opatrznościowy Stróżu

Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem

Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze,

wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie

z niebiańską pomocą w tej walce

z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś

Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,

które groziło Jego życiu,

tak teraz broń

świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek

i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas

nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem

i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie,

umrzeć pobożnie i osiągnąć

wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

MODLITWA za KAPŁANÓW

Święty Józefie.

Przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi,

prosimy Cię,

abyś pod swoją szczególną opiekę

przyjąć raczył wszystkich Kapłanów

i wyjednał im gorliwość,

czystość serca, mężną wiarę,

ducha ofiary i poświęcenia.

Oby gotowi byli raczej ponieść

męczeństwo i śmierć,

niż znieważyć świętą godność

powołania swego.

Święty Józefie.

Ty widzisz w jakich trudnościach

żyją słudzy Pana na ziemi,

proś zatem za nimi Jezusa i Maryję.

Otaczaj ich nieustanną opieką,

wzbudzaj nowe powołania,

aby nie brakło robotników

na Pańskim żniwie.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

Maryjo, Matko nadziei,

Uzdrowicielko chorych

módl się za nami!

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja

jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

BłogosławmyPanu

Bogu niech będą dzięki

 

POCZĄTEK

MARYJA

PEŁNA ŁASKI

(KECHARITOMENE)

 

 

 

 

ROK  ŚW. JÓZEFA

OBLUBIEŃCA

ODPUSTY w ŚRODY

oraz 19 dnia m-ca


ALBO


 

POWRÓT  > modlitwa codzienna