BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

 

MODLITWA DO
BOGA OJCA
( modlitwa Matki Eugenii )
CIEMNY MOTYW >>>

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O, mój Ojcze niebieski,

jak jest słodko i miło wiedzieć,

że Ty jesteś moim Ojcem,

a ja - Twoim dzieckiem!

Przede wszystkim wtedy,

gdy niebo mojej duszy jest czarne,

a mój krzyż zbyt cięż­ki,

odczuwam potrzebę,

aby Ci powiedzieć:

„Ojcze, wierzę

w Twoją miłość do mnie!".

Tak, wierzę,

że Ty jesteś moim Ojcem,

a ja - Twoim dzieckiem!

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Wierzę, że czuwasz nade mną

w dzień i w nocy

i że nawet jeden włos

nie spadnie z mojej głowy

bez Twojego pozwolenia!

Wierzę, że jako

nieskończenie Mądry

wie­sz lepiej niż ja,

co jest dla mnie korzystne!

Wierzę, że jako

nie­skończenie Mocny,

wyprowadzasz dobro ze zła!

Wierzę, że jako

nieskończenie Dobry,

sprawiasz, iż wszystko służy dobru

tych, którzy Cię kochają

i pomimo rąk, które mnie ranią,

całuję Twoją dłoń, która leczy!

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Wierzę, lecz pomnóż

moją wiarę,

a zwłaszcza moją nadzieję

i moją miłość!

Naucz mnie dobrze widzieć

Twoją miłość, która kieruje

wszystkimi wydarzeniami

mojego życia.

Naucz mnie zdawać się

na Twoje prowadzenie

jak dziecko w ramionach swej matki.

Ojcze, Ty wiesz wszystko,

Ty widzisz wszystko,

Ty znasz mnie lepiej,

niż ja znam samą siebie.

Wszystko możesz i ko­chasz mnie!

O, mój Ojcze, ponieważ chcesz,

abyśmy prosili Cię o wszystko,

przychodzę z ufnością

prosić Cię z Jezusem i Mary­ją o...

(należy wymienić łaskę, o jakiej

otrzymanie się prosi).

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

W tej intencji ofiarowuję Ci,

w jedności z ich

Najświętszymi Ser­cami,

wszystkie moje modlitwy,

ofiary i umartwienia

oraz naj­większą wierność

moim obowiązkom.

Udziel mi światła,

siły i łaski Twojego Ducha!

Umocnij mnie w tymże Duchu

tak, żebym nigdy go nie straciła,

nie zasmuciła ani nie osłabiła

we mnie.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Mój Ojcze, proszę Cię o to

w Imię Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna.

A Ty, o Jezu,

otwórz Swoje Serce

i włóż w nie moje serce,

a potem razem z Sercem Maryi

ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu!

W zamian za to wyproś mi łaskę,

której tak potrzebuję!

Mój Boski Ojcze,

spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie.

Niech cały świat ogłasza

Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie!

Bądź moim czułym Ojcem

i chroń mnie wszędzie

jak źrenicy Twoich oczu.

Niech na zawsze zachowam

godność Twojego dziecka.

Zmiłuj się nade mną!

Boski Ojcze,

słodka Nadziejo naszych dusz,

bądź znany, czczony i kochany

przez ludzi!

Boski Ojcze,

nieskończona Dobroci

objawiająca się

wobec wszystkich narodów,

bądź znany, czczony i kochany

przez ludzi!

Boski Ojcze,

dobroczynna Roso dla ludzkości,

bądź znany, czczony i kochany

przez ludzi!

Amen.

 

POCZĄTEK

 

 

 

LITANIA DO BOGA OJCA

MODLITWA „O ŚWITANIU”

MATKA EUGENIA  E. RAVASIO
„SPOTKANIE z OJCEM”

POWRÓT  > modlitwa codzienna